Tagged: อบรมครู

0

วิทยากร : การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สพป.พะเยา เขต 1

ได้มีโอกาสไปเยือนพะเยากับเชียงรายเป็นครั้งแรกครับ เป้าหมายที่จะเดินทางไปคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 เป็นการอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณครับ ส่วนเชียงรายนั้นเป็นจังหวัดแรกที่เคยไปเหมือนกัน และที่ต้องไปเชียงรายเพราะต้องไปลงสนามบินที่นั่นเพื่อนั่งรถต่อไปพะเยาอีกประมาณ 90 กิโลเ...

0

วิทยากร: การอบรมครูห้องเรียนพิเศษ สพฐ. ภาคอีสาน (ขอนแก่น)

และแล้วก็มาถึงภาคที่ 4 ตามโครงการอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ. ครับ ซึ่ง สพฐ.​ร่วมกับ สสวท. ในการจัดกิจกรรมอบรมครูทั้งนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ การอบรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา สำหรับผมเองได้รับมอบหมายให้ไป...

0

การอบรมครูวิทยาการคำนวณสำหรับครู สพป.ปทุมธานี เขต 2

ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทมธานี เขต 2 จัดการอบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูในเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ครับ

0

วิทยากร: การอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ.

สพฐ. ร่วมกับ สสวท จัดการอบรมให้กับครูในโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ. และ พสวท. กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก สสวท. ให้ไปเป็นทีมงานวิทยากรในการอบรมครูตั้งแต่วันแรก (23 พ.ค. 62) ในการเตรียมการ เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการอบรมในส่วนของคอมพิวเตอร์ครับ ซึ่งก็คือการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino ...

0

วิทยากร : วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา รร.ประชาภิบาล กรุงเทพฯ

เป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสนำความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับที่ไปที่มาของหลักสูตรและรายวิชาวิทยาการคำนวณ ไปเผยแพร่ให้กับคุณครูในกรุงเทพมหานครครับ จริงๆ แล้ววิทยาการคำนวณเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวจากเราเลย มันก็ทักษะที่สำคัญที่นำไปใช้ได้กับทุกอาชีพ ทุกสถานการณ์ เพราะเป็นการเรียนรู้ และฝึกคิดอย่า...