Tagged: สื่อออนไลน์

0

การสร้างลิงค์จาก Google Classroom ให้เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาบน Google Site หรือสื่ออื่น ๆ

คลิปนี้แนะนำการสร้างลิงค์จาก Google Classroom ให้เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาบน Google Site หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน Google Site ที่สร้างบทเรียนออนไลน์ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

0

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 6 การเผยแพร่และส่งลิงค์ให้นักเรียน

คลิปนี้สรุปวิธีการเผยแพร่เว็บไซต์ให้ง่ายและสะดวกด้วยการทำเป็น shorten url และ qr-code ครับ 

0

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 5 การสร้างหน้าต่างๆ ใหม่

ตอนนี้เป็นการแนะนำการสร้างหน้าเว็บใหม่หรือหน้าต่างใหม่ใน Google Site ครับ พร้อมการการทำลิงค์จากหน้าแรกเชื่อมโยงไปยังหน้าที่ต้องการ 

0

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 4 การเชื่อมโยงกับไฟล์ใน Google Drive

คลิปนี้นำเสนอการนำเอกสารจาก Google Drive ทั้งโฟลเดอร์มาแสดงที่ Google Site ของเราครับ ทำให้ง่ายต่อการอัพเดทข้อมูลหรือเอกสารการสอนที่เราต้องการแชร์ให้กับนักเรียน   

0

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 3 การใช้เครื่องมือออกแบบหน้าเว็บ

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 3 การใช้เครื่องมือออกแบบหน้าเว็บ แนะนำการออกแบบหน้าเว็บด้วยเครื่องมือต่างๆ บน Google Site ครับ   

0

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 2 เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์และตั้งค่าเบื้องต้น

คลิปนี้เราจะเริ่มจากการเข้าระบบ Google และเริ่มสร้างเว็บไซต์ครับ จนกระทั่งถึงวิธีการเผยแพร่เว็บไซต์ 

0

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอนที่ 1 แนะนำตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้างจาก Google Site

คลิปนี้จะเป็นการแนะนำตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้างจาก Google Site ซึ่งเป็นเว็บไซต์จริงที่ผมนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับ สามารถดูตัวอย่างได้จากลิงค์นี้ครับ https://sites.google.com/skr.ac.th/computingscience https://sites.google.com/skr.ac.th/microcontroller https://sites.google.com/skr.ac.th/comolym...