Tagged: สื่อวิทยาการคำนวณ

0

เรียนรู้การเป็นพลเมืองดิจิทัลและความปลอดภัย ตอน BE INTERNET KIND เป็นคนดีเท่จะตาย

เรียนรู้การเป็นพลเมืองดิจิทัลและความปลอดภัย ตอน BE INTERNET KIND เป็นคนดีเท่จะตาย เป็นการเรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักพื้นฐานการเป็นพลเมืองดิจิทัล และความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ผ่านกิจกรรมของ Google ด้วย beinternetawesome.withgoogle.com ครับ ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ผ่านการเ...

0

Micro:bit Lab2: Extension NeoPixel

วันนี้เรามาลองติดตั้ง Extension เสริมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเจ้า Microbit ครับ ด้วยการติดตั้ง Neopixel ซึ่งเป็น extension จัดการเกี่ยวกับหลอดไฟ LED ที่ต่อกันเป็นแผงวงจรหรือเป็นสาย ลองทำตามนี้ได้เลยครับ

0

Micro:bit Lab1: ทำความรู้จักกับ Micro:bit และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

วันนี้เรามาทดลองเล่น Microbit อุปกรณ์สมองกลฝังตัวหรือ Microcontroller อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันครับ ต้นกำเนิดก็มาจาก BBC ประเทศอังกฤษ ซึ่งประเทศไทยก็นำเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรามีหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ และเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เด็กสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ได้ง่ายๆ...