Tagged: สสวท.

0

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สึนามิ

ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับ สสวท. อีกครั้งหนึ่งในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรม “สีนามิ” ครับ โดยได้เดินทางไปดูสถานที่จริงที่เกิดเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญนำมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ครับ หลังจากแผนนี้เสร็จแล้ว จะนำไปทดลองใช้และเผยแพร่ในปีหน้า...

0

การอบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 สำหรับนักเรียนทุน พสวท.

ได้รับโอกาสดีอีกครั้งที่ได้รับเชิญเป็นครูผู้สอนนักเรียนหัวกะทิของประเทศ นั่นก็คือนักเรียนทุน พสวท. ที่อนาคตคงจะได้เรียนจบ ดร.​ จากต่างประเทศกันทุกคน แต่สำหรับนักเรียนนักเรียนเพิ่มเข้ารับทุนเป็นปีแรกครับ และอยู่ในระดับชั้น ม.4 ใน ม.4 นี้นักเรียนจะได้เรียนวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 1 ...

0

วิทยากร: การอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ.

สพฐ. ร่วมกับ สสวท จัดการอบรมให้กับครูในโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ. และ พสวท. กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก สสวท. ให้ไปเป็นทีมงานวิทยากรในการอบรมครูตั้งแต่วันแรก (23 พ.ค. 62) ในการเตรียมการ เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการอบรมในส่วนของคอมพิวเตอร์ครับ ซึ่งก็คือการพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino ...

0

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4

ได้มีโอกาสเข้ารว่มการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ ครับ ซึ่งก็ได้ความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีการต่างๆ มามากมาย ขอนำเสนอเป็นรายงานเอกสารดังต่อไปนี้นะครับ...

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 0

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

เนื่องจากปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ซึ่งมี สสวท. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กไทยของเราจะสร้างชื่อเสียง กวาดเหรียญทองมาให้ประเทศไทยเยอะๆ นะครับ ดังนั้นผมก็เลยอยากเชิญชวนให้คุณครูและผู้สนใจทุกท่านช...