Tagged: ศึกษาดูงาน

0

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ศึกษาดูงานศูนย์ ICT สกร.

วันที่ 26 ก.ย. 2562 คณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ครับ ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีฯ ก็ได้มีโอกาสต้อนรับคุณครูคอมพิวเตอร์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรรายวิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาออ...

0

คณะครูบังคลาเทศเข้าศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีฯ​ สวนกุหลาบฯ รังสิต

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ให้การต้อนรับคณะครูจากประเทศบังคลาเทศในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี หลักสูตร การจัดกิจกรรม และการดำเนินงานต่างๆ ของศูนย์ฯ และของโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร หัวหน้...

0

ดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์และโรงเรียนระยองวิทยาคม

ดูงานกำเนิดวิทย์ ระยองวิทยาคม วันที่ 19 ก.ค. 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนำคณะครูฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับนักเรียน ม.ปลาย ปีละ 72 คน จัด 4 ห้องเรียนๆ ละ 18 คน ในการจัดการเรียนการสอน ใช้การจัดการเรียน...

ศึกษาดูงานโรงเรียนพนัสพิทยาคาร 0

ศึกษาดูงานโรงเรียนพนัสพิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกับครูในกลุ่มสาระฯ อื่นๆ อีก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และศิลปะ เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำหรับในส่วนของผม ซึ่งเป็นครูคอมพิวเตอร์ ก็ได้ศึกษาเร...