Tagged: วันครู

0

กิจกรรมวันครู 2559

วันนี้ได้ไปร่วมงานวันครู ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนปทุมวิไลกับคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และครูโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดปทุมธานีครับ

2

[วันครู 2557] รำลึกถึงครูธิภัทร สุวานิช

วันครูมาถึงอีกครั้งในปี 2557 นี้ สำหรับปีที่แล้วผมได้เขียนบล็อกเพื่อรำลึกถึงครูสมจิตต์ ธรรมมา ซึ่งเป็นครูที่สอนผมในสมัยที่ผมเรียนชั้นประถมศึกษา แต่พอขึ้นชั้นมัธยมศึกษา แม่ก็พาผมไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนนั้นก็คือโรงเรียนมัธยมผดุงวิทยาครับ   สำหร...

0

วันครู : รำลึกถึงครูสมจิตต์ ธรรมมา

16 ม.ค. 2555 วันนี้เป็นวันครูครับ ปีนี้ขอเขียน blog เพื่อรำลึกถึงคุณครูที่ผมจำได้ไม่เคยลืมคนแรกครับ นั่นคือคุณครูสมจิตต์ ธรรมมา เป็นครูที่เคยสอนผมสมัยเรียนชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดอินทอารี จ.พระนครศรีอยุธยา ที่บอกว่าเป็นครูที่ผมไม่เคยลืม ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่าคุณครูท่านนี้ค่อนข้างดุในสายตาผม แล...

คำขวัญวันครู 2555 7

คำขวัญวันครู 2555

การประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2555 โดยคุรุสภาได้เสร็จสิ้นและได้คำขวัญวันครูเรียบร้อยแล้วครับ โดยคำขวัญปีนี้คือ ซึ่งเป็นของนางสาวขนิษฐา อุตรโส จากจังหวัดนครปฐมครับ ดร.องค์กร  อมรสิรินันท์  กล่าวว่า จากการจัดการประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2555 เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน ครู นิสิต นักศึกษา นักเรียน ส่งคำขวัญเข้าป...

นำเสนอ Best Practice วันครู 1

นำเสนอ Best Practice วันครู

วันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันครู และปีนี้เป็นปีแห่งการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นครูของแผ่นดิน ทั้งนี้โรงเรียนปทุมวิไล จึงได้จัดงานเทิดพระเกียรติและงานวันครูขึ้น โดยมีครูจากทุกโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีไปเข้าร่วม และผมก็ได้รับมอบหมายพิเศษจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กา...