ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา 2557 ครับ

วันนี้…วันอังคาร ที่ 31 มี.ค. 2558 เป็นวันที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มารับประกาศนียบัตรที่โรงเรียนกัน และหลังจากวันนี้ชีวิตวัยผู้ใหญ่ของนักเรียนทุกคนกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ในวันสำคัญ วันจบการศึกษาของนักเรียนทุกคน ครูก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยนะครับ ขอแสดงความยินดีกับคว...