Tagged: Instruction :: การเรียนการสอน

[ง32213 #5] การเพิ่มฟอร์มและฟังก์ชันเปิดฟอร์ม 0

[ง32213 #5] การเพิ่มฟอร์มและฟังก์ชันเปิดฟอร์ม

สำหรับในกรณีที่นักเรียนพัฒนาโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่หรือมีความสามารถมากขึ้น หน้าต่างโปรแกรมหรือฟอร์ม1 เพียงฟอร์มเดียวคงไม่พอ โปรแกรมของนักเรียนอาจจะมีการทำงานหลายๆ หน้าต่างหรือหลายฟอร์มด้วยกัน ซึ่งนักเรียนสามารถสร้างฟอร์มใหม่เพิ่มเข้าไปในโปรแกรมได้ และนักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งเพิ่อเปิดฟอร...

[ง32213 #4] การใช้ MessageBox และฟังก์ชันปิดโปรแกรม 1

[ง32213 #4] การใช้ MessageBox และฟังก์ชันปิดโปรแกรม

สำหรับเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการใช้งาน MessageBox ครับ ซึ่ง MessageBox ก็คือกล่องข้อความหรือกล่องโต้ตอนที่เปิดขึ้นมาเมื่อเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับโปรแกรม เช่น กล่องข้อความเตือนว่ากรอกข้อมูลผิดหรือไม่ครบถ้วน เป็นต้น และอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันปิดโปรแกรมครับ โดยทั่วไปนักเรียนอาจ...

[PPT] คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 0

[PPT] คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

PowerPoint เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับ มีหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ ได้แก่ ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต, การสืบค้นข้อมูล, สื่อสังคมออนไลน์ และ พรบ.คอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ครับ [PPT] คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต View more presentations from Nattapon ขอบคุณ : Cyber Scout