กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

เป็นกิจกรรมแรกของโรงเรียนในปีการศึกษา 2554 นี้ครับ ที่นักเรียนและครูได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน นั่นก็คือกิจกรรมวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีที่สำคัญและยกย่องให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้เป็นวันสำคัญของโลกเราอีกด้วย โดยในที่นี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแล...