Tagged: ครู

1

ครบรอบ 5 ปีการบรรจุเป็นข้าราชการครู

ผ่านมา 5 ปีแล้ว คิดๆ ไปมันก็เร็วเหมือนกัน นับจากวันที่บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2552 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา มาจนวันนี้ก็อยู่ที่นี่เหมือนเดิม แต่โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อไปแล้ว เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี และก็ยังไม่คิดจะย้ายไปไหน ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าลงห...

รายงานการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 0

รายงานการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 from Nattapon

บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 0

บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 from Nattapon

ครบ 2 ปีของการเป็นข้าราชการครู 9

ครบ 2 ปีของการเป็นข้าราชการครู

วันที่ 18 พ.ค. 2552 เป็นวันที่ผมเข้ามาทำงานเป็นครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นวันแรก ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ครับ และวันนี้ วันที่ 18 พ.ค. 2554 ก็มาถึง วันที่ผมทำงานในตำแหน่งนี้ครบสองปี และกำลังจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นครู คศ.1 กับเค้าเสียทีครับ (ดูเหมือนยิ่งใหญ่) แต่ความรู้สึกก็ไม่ได้แตกต...