การประกวดออกแบบเกม…ออกแบบสังคม

วันที่ 8 ก.ย. 2562 นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดออกแบบเกม ออกแบบสังคม ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทบ้านปูจำกัด(มหาชน)​ ครับ การออกแบบเกมออกแบบสังคม เป็นการแข่งขันที่ให้เด็กๆ ได้ร่วมกันออกแบบเกมในรูปแบบของบอร์ดเกมที่เกี่ยวกับสังคม ชุมชน รอบๆที่นักเรียนอ...