Tagged: การบ้าน

[ง32213 #3] ภาระงานที่ 1 ออกแบบโปรแกรมเครื่องคิดเลข 1

[ง32213 #3] ภาระงานที่ 1 ออกแบบโปรแกรมเครื่องคิดเลข

คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนออกแบบหน้าจอโปรแกรมเครื่องคิดเลข โดยนักเรียนสามารถตกแต่ง ใส่สีหรือรูปภาพได้ตามความต้องการ 2. เมื่อนักเรียนออกแบบหน้าจอโปรแกรมเครื่องคิดเลขเสร็จแล้ว ให้ทดลองรันโปรแกรม หากได้ผลลัพธ์ตามที่ได้ออกแบบไว้แล้วแสดงว่านักเรียนทำได้ถูกต้อง 3. นักเรียนส่งงานที่ทำเสร็จแล้วโดยส่งเฉพาะไฟล์น...

งานที่ 2 โปรแกรมตรวจสอบคะแนน (2 ทางเลือก) 0

งานที่ 2 โปรแกรมตรวจสอบคะแนน (2 ทางเลือก)

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบคะแนน โดยรับคะแนนเต็ม 1 จำนวณ และตรวจสอบว่าคะแนนนั้นผ่านเกณฑ์ 50 หรือไม่ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ ตัวอย่างกรณีกรอกคะแนนมากกว่า 50 ให้แสดงคำว่า You pass         ตัวอย่างกรณีกรอกคะแนนน้อยกว่า 50 ให้แสดงคำว่า You fail         &nbs...

งานที่ 1 : เขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม 0

งานที่ 1 : เขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม

จงเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม โดยให้มีการรับค่าตัวเลขรัศมีของวงกลมเป็นชนิดจำนวนเต็ม 1 จำนวน และแสดงผลพื้นที่ของวงกลมออกทางหน้าจอ ดังรูป           หมายเหตุ 1. สูตรพื้นที่ของวงกลมนักเรียนจะต้องรู้ด้วยตนเองนะครับ เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้ว ให้คัดลอกโค๊ดทั้งหมดส่งทางแบบฟอร์มด้าน...

ครั้งที่ 4 เขียนบทความใหม่ 3

ครั้งที่ 4 เขียนบทความใหม่

ภาระงานครั้งที่ 4 นี้ ครูต้องการให้นักเรียนสามารถเขียนบทความลงในเว็บบล็อกของตนเองได้ครับ โดยให้เขียนบทความลงในเว็บ wordpress ของนักเรียนเอง โดยมีข้อกำหนดดังนี้ครับ ให้นักเรียนนำวีดีโอจาก youtube มาแปะไว้บนเว็บนักเรียน โดยเป็นวีดีโออะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจ (วิธีการทำครูทำไว้ให้แล้วครับ คลิกที่นี่เลย)...

งานครั้งที่ 3 : URL ของ WordPress 1

งานครั้งที่ 3 : URL ของ WordPress

งานครั้งที่ 3 นี้ให้นักเรียนทุกคนทำการสมัครสมาชิก blog โดยทำการสมัครตามเอกสารอธิบายวิธีการสมัคร ตามลิงค์นี้ การสมัคร wordpress เมื่อทำการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำ url เว็บไซต์ของนักเรียนมากรอกในแบบฟอร์มที่ครูกำหนดไว้ด้านล่างนี้ครับ (5 คะแนน) Loading…

งานครั้งที่ 2 : แบบสำรวจ Social Media 4

งานครั้งที่ 2 : แบบสำรวจ Social Media

ภาระงานครั้งที่ 2 นี้ ให้นักเรียนทุกคนทำการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ต่อไปนี้ E-mail เป็น e-mail ของที่ใดก็ได้ ได้ทั้ง hotmail, gmail หรือ yahoo ครับ www.facebook.com ให้นักเรียนสมัครสมาชิกแล้วทำการเปลี่ยน url เป็นชื่อของนักเรียน เช่น www.facebook.com/nattapon www.twitter.com เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ...

ภาระงาน/การบ้าน ม.4 ปีการศึกษา 2553 19

ภาระงาน/การบ้าน ม.4 ปีการศึกษา 2553

ส่วนนี้คือหน้าที่ใช้ในการแจ้งภาระงานและการบ้านสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 นี้นะครับ นักเรียนสามารถติดตาม ตรวจสอบภาระงานและการบ้านที่ครูสั่งได้จากที่นี่ครับ ครั้งที่ 1 : รู้มั๊ย-facebook-และ-twitter-คืออะไร (ปิดการรับส่งงาน) ครั้งที่ 2 : สมัครสมาชิก e-mail, facebook และ t...