Category: สื่อการสอน

0

การสอนวิชาวิทยาการคำนวณ หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส

หลังจากที่ได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรแนะนำการจัดหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหลายแห่ง ก็พบว่าแต่ละโรงเรียนที่มาอบรมนั้นมีความแตกต่างกันไป บางครั้งก็มีความแตกต่างกันมากทางด้านความพร้อมของครูและอุปกรณ์การเรียนการสอนครั...

0

PowerPoint สอนการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนสำหรับครูมัธยมศึกษา

เอกสารการสอนภาษาไพทอนนี้ ผมได้รวบรวมไว้โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ผมเขียนทั้งหมดนั้นเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา ได้แก่ รู้จักตัวดำเนินการ ตัวแปรเบื้องต้น สามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ สามารถคำนวณ ประมวลผล ตัดสินใจ ทำซ้ำ เขียนเป็นฟังก์ชันได้ รวมทั้งมีเรื่อง python turtle ด้วย ซึ่งคุณครูสามารถนำไปใช้สอนนัก...

0

เกมแมวเก็บแอปเปิ้ลด้วย Scratch เก็บคะแนนตามจำนวนแอปเปิ้ล

เกมแรกด้วยโปรแกรม Scratch ของผม ก็สนุกดีนะครับ Scratch ทำได้หลายอย่างเลย แอด extension เพิ่มก็ได้ ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เล่นจริงจังเท่าไหร่ ความรู้ที่ได้มาทั้งหมดต้องขอขอบคุณคุณครูอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา ใครอยากเรียนรู้ไปติดตามเพจคุณครูได้นะครับ — Source Code เกมนี้ดาวน์โหลดได้จากที่นี่ เอาไปประยุกต...