Category: รางวัล ความภาคภูมิใจ

0

คณะทำงานจัดทำคู่มือครูและแผนฯ สำหรับ DLTV

นับได้ว่าเป็นผลงานที่ภูมิใจอีกงานหนึ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ครับ ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ชักชวนผมให้ได้มีโอกาสทำงานเพื่อการศึกษาครั้งนี้ครับ ครูณัฐพล บัวอุไร  

0

วารสารโรงเรียน-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วารสารโรงเรียนปีการศึกษา 2561 ในส่วนของงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับ ตลอดปีที่ผ่านมามีกิจกรรมที่สมาชิกในทีมทุกคนร่วมกันทำมากมายและประสบความสำเร็จในทุกๆ งาน ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนครับ คงต้องขอขอบคุณสมาชิก ICT ทุกคนมากๆ และขอเก็บวารสารนี้ไว้ในบล็อคตัวเองสักหน่อยครับว่าป...

0

หนังสือเรียนและคู่มือครูวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และวิชาออกแบบและเทคโนโลยี

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานเพื่อการศึกษาและตอบแทน สสวท. ที่ได้ให้ทุนเรียนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทครับ ก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ การทำหนังสือเรียน และคู่มือครู ซึ่งตอนนี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่หน้าเว็บไซต์ต่อไปนี้ครับ (ต้องสมัครสมาชิกและ Logi...

0

ผอ. มอบรางวัลนักเรียนที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2018

ผู้อำนวยการวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2018 ทีมหุ่นยนต์ทีมนี้เป็นทีมที่ภาคภูมิใจของครูทีมหนึ่ง แม้ว่าเราจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศทุกทีม แต่เราแสดงให้เห็นถึงความอดทน ขยัน และมีวินั...

0

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ปี 2559

ระดับเขตปีนี้คอมพิวเตอร์+หุ่นยนต์ ได้ไปต่อ 8 รายการ รายการที่ฝึกซ้อมเองและช่วยฝึกซ้อม 7 รายการ ได้ไปต่อ 4 รายการ 1.ชนะเลิศ โครงงานหุ่นยนต์ ม.ต้น 2.ชนะเลิศ โครงงานซอฟแวร์ ม.ต้น 3.ชนะเลิศ โครงงานซอฟแวร์ ม.ปลาย 4.ชนะเลิศ เว็บแอพลิเคชัน 5.รองฯ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น 6.รองฯ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย 7.รอ...

OBEC Web Media 4

OBEC Web Media

ปี 2554 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสส่งเว็บตัวเอง (www.nattapon.com) เข้าร่วมประกวดในโครงการส่งเสริมเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ และวันที่ 21 ก.พ. 55 ที่ผ่านมาก็ได้ประกาศผลเว็บไซต์ที่ผ่านการคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วครับ และก็ดีใจมากที...

รางวัลชีวิต “หนึ่งแสนครูดี” 4

รางวัลชีวิต “หนึ่งแสนครูดี”

ได้มีโอกาสดีๆ ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับ ก็คือได้รับรางวัลเข็มเชิดชูดเกียรติและเกียรติบัตร โดยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หนึ่งแสนครูดี” ของคุรุสภา รางวัลวันนี้ก็เป็นแรงใจสำคัญอีกอันหนึ่งที่ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะตั้งใจทำงาน ทำหน้าที่เป็นครู เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง ต่อไป ณ โอกาสนี้ก็ขอขอบคุณพ่อ...