Category: ประกวด/แข่งขัน

0

ค่าย Youth Greenovative Award 2019 (YGA2019)

ปีนี้เป็นปีแรกที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมรายการนี้ และผ่านการคัดเลือก ผลงานนักเรียนได้เป็นหนึ่งใน 15 ทีมที่กรรมการได้คัดสรร และให้เข้าร่วมการเข้าค่าย Youth Greenovative Award ครับ การเข้าค่ายครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ที่ได้รับคำแนะนำในการพัฒนาโครงงานจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และได้เห็นนักเรีย...

0

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่พาเด็กๆ มาหาประสบการณ์ในเวทีนี้ เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Battle Droid 2019 ครับ — ซึ่งเด็กๆ ก็พอที่จะได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมาบ้าง เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของตนเอง แต่ถึงแม้ว่าบางทีมจะไม่ได้รางวัล ผมก็ได้บอกเด็...

0

การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ “รู้รักษ์ดินและน้ำตามรอยพ่อ”

ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้พานักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานในเวทีนี้ครับ และเป็นเวทีที่นักเรียนค้นหาด้วยตนเอง และพัฒนางานจะได้เข้าถึงรอบระดับประเทศ ในโครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ “รู้รักษ์ดินและน้ำตามรอยพ่อ” ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ครับ

0

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มีโอกาสนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 15 แล้ว และจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ครับ ความพิเศษคือปีนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มีนักเรียนผ่านเข้ารอบระดับชาติถึง 3 คน จากตัวแทนม...

0

นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์ ค่าย 1 และมีสิทธิ์เข้าค่าย 2

ผลงานที่ภาคภูมิใจอย่างนึงคือคือการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษให้มีเวทีในการแสดงความสามารถของตนเอง และเป็นความคาดหวังของครูคอมพิวเตอร์อย่างผมก็คือการที่ได้สอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วมีนักเรียนผ่านเข้าสู่เวทีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับปีนี้มีนักเรียนมีสิทธิ์เข้าค่าย 1 จำนวน 8 คน โดยไปเข้าค่ายจริงเมื่อเดื...

0

ผลการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ปทุมธานี กลุ่มที่ 1

ผลการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี กลุ่ม 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ไปต่อ 8 ทีม ในระดับภาค และขอเป็นกำลังใจให้อีก 12 ทีมให้มีกำลังใจในการพัฒนาตนเองต่อไปครับ

0

ผอ. มอบรางวัลนักเรียนที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2018

ผู้อำนวยการวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2018 ทีมหุ่นยนต์ทีมนี้เป็นทีมที่ภาคภูมิใจของครูทีมหนึ่ง แม้ว่าเราจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศทุกทีม แต่เราแสดงให้เห็นถึงความอดทน ขยัน และมีวินั...

0

นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ Thailand Bigbang 2018

นักเรียนขอมา…ครูก็จัดให้ครับ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยสู่ยุค 4.0 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในงาน Thailand Bigbang 2018 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 นักเรียนทั้งสองคนนี้เป็นนักเรียนที่ทำโครงงานประเภทสิ่งปร...

0

การแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2018

เป็นอีกครั้งที่ได้มีโอกาสฝึกซ้อมและนำนักเรียนจำนวน 10 คน (5 ทีม) เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2018 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผลการแข่งขัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Battle Robo...

0

ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศ

ความสุขของครูคือการมีศิษย์ที่ขยันเรียนรู้ มีวินัย และความรับผิดชอบ นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ฝึกซ้อมและนำนักเรียน จำนวน 12 คน (6 ทีม) เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซึ่งผลการแข่งขันก็มีดังนี้ครับผม แข่งขันหุ่นยน...