Category: กิจกรรมโรงเรียน

0

พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช สกร.

วันที่ 23 ต.ค. เป็นวันที่สำคัญของชาวไทยและชาวสวนกุหลาบเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะเป็นวันปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน รวมทั้งด้านการศึกษาด้วย ในวันนี้จึงเป็นวันที่เราชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีและพวงมาลาต่อพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช...

0

พา ม.4 ทัศนศึกษา Dream World

วันนี้พานักเรียน ม.4 ไปทัศนศึกษาที่ dream world ครับ อาจจะดูว่าเหมือนพาไปเที่ยว แต่จริงๆ แล้วนักเรียนต้องทำงานบูรณาการส่งครับ โดยปีนี้มี concept คือ STEM of Dream World

0

พาชมห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ดำเนินการปรับปรุงชั้น 2 อาคารสิรินธร 2 เป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาในวันนี้ครับ ซึ่งก็คือวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทำให้วันที่ ...

0

ปฐมนิเทศนักเรียนสวนกุหลาบฯ รังสิต ทำอะไรกันบ้าง?

วันที่ 1-4 พ.ค. 2559 เป็นวันที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 โดยมีชื่อโครงการว่าโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สำหรับนักเรียนใหม่ ม.4 จะมีกิจกรรมในวันที่ 1-2 พ.ค. 2559 และนักเรียนใหม่ ม.1 จะมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-4 พ.ค. 2559 ครับ วั...

0

พาเที่ยวงานเปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต ครั้งที่ 19 ปี 2559

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้จัดกิจกรรมเปิดลานวิชาการบ้านสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2558 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ก้าวสู่ผู้นำอาเซียน” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ครับ โดยในครั้งนี้มีนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการเปิดงาน สำ...

0

กิจกรรมวันครู 2559

วันนี้ได้ไปร่วมงานวันครู ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนปทุมวิไลกับคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และครูโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดปทุมธานีครับ

0

กรีฑาสวนกุหลาบ

ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ร่วมงานกรีฑาสวนกุหลาบ หลังจากย้ายมาอยู่ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต แห่งนี้ได้ 3 เดือนครับ สำหรับงานนี้บอกได้คำเดียวว่าจัดได้ยิ่งใหญ่สมกับเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบจริงๆ และที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคงต้องยกให้นักเรียนของทุกโรงเรียน นักเรียนที่เป็นผู้นำฝึกซ้อมและนักเรียนที่แปลอักษรครับ ...

0

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา 2557 ครับ

วันนี้…วันอังคาร ที่ 31 มี.ค. 2558 เป็นวันที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มารับประกาศนียบัตรที่โรงเรียนกัน และหลังจากวันนี้ชีวิตวัยผู้ใหญ่ของนักเรียนทุกคนกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ในวันสำคัญ วันจบการศึกษาของนักเรียนทุกคน ครูก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยนะครับ ขอแสดงความยินดีกับคว...

0

ภาพกิจกรรมวันตลาดนัดอาชีพ 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ประจำปี 2557 โดยในปีนี้มีการดำเนินการในแนวคิด “ตลาดนัดอาชีพสู่กรุงศรีอยุธยา อโยธยา ศรีรามเทพนคร” ซึ่งแนวการแต่งตัวจะต้องแต่งในแนวคนไทยในสมัยกรุงศรอยุธยาครับ แต่เท่าที่ผมหาได้ก...