Category: Python

0

PowerPoint สอนการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนสำหรับครูมัธยมศึกษา

เอกสารการสอนภาษาไพทอนนี้ ผมได้รวบรวมไว้โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ผมเขียนทั้งหมดนั้นเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา ได้แก่ รู้จักตัวดำเนินการ ตัวแปรเบื้องต้น สามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ สามารถคำนวณ ประมวลผล ตัดสินใจ ทำซ้ำ เขียนเป็นฟังก์ชันได้ รวมทั้งมีเรื่อง python turtle ด้วย ซึ่งคุณครูสามารถนำไปใช้สอนนัก...

0

การดึงข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ด้วยภาษาไพทอน (Data Science) วิทยาการคำนวณ ม.5

ในวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 มีตัวชี้วัดวิทยาการคำนวณ หรือ ว.4.2 อยู่เพียงข้อเดียวครับ ว4.2 ม.5/1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งพูดง่ายๆ ก็คือนักเรียนจะต้อง...

0

การใช้ Elabsheet.org ในการสร้างโจทย์โปรแกรมภาษาไพทอนและตรวจให้อัตโนมัติ

เอกสารแนะนำการใช้ Elabsheet.org ในการสร้างโจทย์โปรแกรมภาษาไพทอนและตรวจให้อัตโนมัติ ฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อให้คุณครูที่ต้องการความสะดวกในการสอนภาษาโปรแกรมและมีระบบตรวจให้อัตโนมัติ โดยที่คุณครูไม่ต้องโหลดโปรแกรมนักเรียนมารันทุกครั้งครับ ระบบ elabsheet.org นี้เป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต...

0

About Python

Python คืออะไร?  Python เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่มีลักษณะการทำงานแบบอินเตอร์พรีเตอร์ คือการทำงานแบบบรรทัดต่อบรรทัด ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1989 โดย Guido van Rossum ภาษา Python ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดยไม่ยึดติดกับ Platform นั่นหมายความว่า เราสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนได้ทุกระบบปฏิบัติการ (Unix, L...

0

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Python

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่สามารถทำงานได้บนหลายๆ แพลตฟอร์ม ทั้ง Windows Mac OS X Lunux ฯลฯ ซึ่งผู้ที่สนใจเขียนโปรแกรมด้วยภาษา python สามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งได้ง่าย ตามขั้นตอนดังนี้ครับ การดาวน์โหลดและติดตั้ง Python สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 1. เข้าไปที่เว็บไซค์ www.python.org 2. ไปที...