Category: Flash [Animation]

งานสำหรับนักเรียน 4/2 และ 4/4 ครับ 0

งานสำหรับนักเรียน 4/2 และ 4/4 ครับ

เนื่องจากครูต้องไปควบคุมดูแลนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ เลยไม่สามารถมาสอนนักเรียนได้ วันนี้ครูเลยฝากให้นักเรียนทุกคนทำงานที่จะมอบหมายให้ต่อไปนี้ โดยให้ทำในคาบเรียนและส่งในคาบเรียนนี้เท่านั้นนะครับ โดยบันทึกงานเป็นนามสกุล .swf และแนบไฟล์ส่งมาทางเมล์ krunattapon@gmail.co...

การกำหนดให้วัตถุเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนด 0

การกำหนดให้วัตถุเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนด

สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ วันนี้ครูไม่ได้อยู่สอนนักเรียนเพราะติดภาระกิจต้องไปทำเพื่อชาตินิดหน่อย แต่ครูก็ไม่ลืมนักเรียนทุกคนนะ เลยฝากงานไว้ให้ทำและส่งภายในคาบเรียนนี้นะครับ งานนี้ก็คือให้นักเรียนศึกษาใบความรู้โดยการดาวน์โหลดด้วยการกดปุ่มนี้ก็ได้ครับ กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เมื่อทำเสร็จให้ส่งไฟล์งานที...