แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6

การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6

คำชี้แจง

 1. หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนี้ สอดคล้องกับตัวชี้วัด ว4.1 ม.4/1-5 และ ว4.1 ม.5/1 โดยผมได้นำตัวชี้วัดทั้ง ม.4 และ ม.5 มารวมเป็นรายวิชานี้วิชาเดียว แล้วจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ตามหลักสูตรและโครงสร้างโรงเรียน (เนื่องจากหน่วยกิตมีไม่เพียงพอ) ซึ่งขอชี้แจงให้ทราบไว้ก่อนครับ จะได้เอาไปใช้แล้วไม่งงครับ
 2. คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้ได้ครับ ซึ่งหากมีคำแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด สามารถแนะนำหรือแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงได้เลยนะครับ
 3. แผนทั้งหมด ผมเขียนขึ้นจากการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อส่งหรือนำมาจากสำนักพิมพ์ใด ดังนั้นทุก ๆ กิจกรรมจึงเป็นบริบทของโรงเรียนผมเองครับ คุณครูสามารถนำไปปรับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนคุณครูได้

ส่วนหน้า

วิเคราะห์หลักสูตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องมือพื้นฐาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การคิดเชิงออกแบบและการออกแบบเชิงวิศวกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างประโยชน์จากผลงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โครงงานกับการแก้ปัญหา

Related Posts

[การออกแบบและเทคโนโลยี] วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี

1-3 ระบบทางเทคโนโลยี โดย ณัฐพล บัวอุไร

[การออกแบบและเทคโนโลยี] เทคโนโลยีและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี

1-2 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดย ณัฐพล บัวอุไร

[การออกแบบและเทคโนโลยี] Introduction to Design and Technology

1-1 Intro to DT โดย ณัฐพล บัวอุไร

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (อัพเดท 2566)

การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6 กลับมาอีกครั้งครับกับหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ปีนี้อัพเดทใหม่นิดหน่อย ให้เข้ากับยุคสมัย เนื้อหา ตัวชี้วัด และปรับให้ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยถ้าทุกท่านเคยดูแผนเดิมที่ผมเผยแพร่ไว้ ก็จะมีทั้งหมด 5 หน่วยเลย แต่ครั้งนี้อัพเดทเหลือ 2 หน่วยครับ เอาเรื่องสำคัญ ๆ และเน้นกิจกรรมสนุก ๆ ก็พอ เพราะเนื่องด้วยวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 ของผมนี้ รวมตัวชี้วัด ม.4-5 ไว้ด้วยกันครับ ตามหน่วยกิตพื้นฐานที่โรงเรียนจัดให้ได้เท่านี้ดังนั้นการ…

การสร้างประโยชน์จากผลงาน (การเพิ่มมูลค่า การสร้างมูลค่า)

คลิปนี้อธิบายการสร้างประโยชน์จากผลงาน โดยการเพิ่มมูลค่า และการสร้างมูลค่า ซึ่งเป็นเนื้อหารายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-5 ที่ผมได้ออกแบบหน่วยการเรียนไว้ครับ เอกสารประกอบการบรรยาย http://dt.nattapon.com/wp-content/uploads/2021/01/DT8-การสร้างประโยชน์จากผลงาน.pdf

หลักสูตรวิทยาการคำนวณและออกแบบและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบฯ รังสิต

หลักสูตรต่อไปนี้ คือหลักสูตรเทคโนโลยี หรือหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ซึ่งปรับปรุงมาเป็นปีที่ 3 แล้ว หลังจากมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ครับ Download the PDF file .  

This Post Has 16 Comments

 1. ขอบคุณมากค่ะ..ขออนุญาตนำไปปรับใช้ค่ะ

 2. รบกวนขอไฟล์ด้วยค่ะ

 3. ขอบคุณในความกรุณา ขอให้คุณครูเจริญๆนะคะ

 4. ขอไฟล์ word ได้ไหมครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

  1. ขอไฟล์ Word ด้วยคนครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

 5. ขอไฟล์ word ได้ไหมคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

 6. รบกวนขอไฟล์เวิร์ด วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 ค่ะ waewta_k@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

 7. ขอไล์ Word ได้ไหมค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.