การใช้ Exit Ticket ในการเรียนการสอน

เทคนิค Exit Ticket หรือภาษาไทยใช้ชื่อว่าเทคนิคตั๋วออก เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน และเป็นข้อมูลจากนักเรียนที่ครูสามารถนำมาใช้ในการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้นครับ โดยก่อนที่นักเรียนจะออกจากห้องให้นักเรียนทุกคนได้สะท้อนข้อมูลจากการเรียนในคาบนั้นๆ ในประเด็นต่างๆ ซึ่งผมก็วางไว้ 4 ประเด็น คือ 1) ให้สรุปความรู้เรียนในวันนั้น 2) ปัญหาในการเรียนวันนั้น 3) จะนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร และ 4) นักเรียนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีก

ภาคเรียนนี้ผมจึงได้นำเทคนิคนี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4 ด้วย โดยเมื่อนักเรียนได้เรียนจบในคาบนั้นๆ แล้ว 10-15 นาทีสุดท้ายก็นะให้นักเรียนได้สะท้อนข้อมูลให้ครูได้รับทราบ เพื่อผมจะได้นำข้อมูลนั้นมาปรับการสอนในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น หรือตรงกับความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้นครับ

อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สะท้อนว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไร ไม่เข้าใจอะไร และอยากจะให้ครูปรับเปลี่ยนอะไรในการสอนบ้าง

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการฝึกให้นักเรียนได้สรุปความรู้ ได้เขียนสรุปความ องค์ความรู้หลังเรียน เหมือนเราอ่านหนังสือจบหนึ่งย่อหน้า แล้วสรุปเป็นความเข้าใจของเราเองครับ เวลาออกจากห้องเรียนไป นักเรียนจะได้มีข้อสรุปและ concept ติดตัวไปว่าคาบที่ผ่านมาได้ความรู้อะไรบ้าง

สุดท้ายถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทำวิจัยเรื่องนี้เมื่อจบภาคเรียน จะได้เป็นข้อมูลยืนยันว่าวิธีการนี้นำมาใช้ในการเรียนแล้วส่งผลดีกับผู้เรียนในด้านต่างๆ บ้างหรือไม่อย่างไร

เนื่องจากผมสอนรายวิชาที่ใช้ห้องคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ก็เลยใช้ Google Form นี่ล่ะครับเป็นเครื่องมือที่ให้นักเรียนกรอกข้อมูล แต่ถ้าไม่ใช่ห้องคอมพิวเตอร์ คุณครูอาจจะให้นักเรียนบันทึกใส่สมุดหรือกระดาษที่ครูเตรียมไว้ให้ก็ได้ครับ

โดยจัดการเรียนการสอนในเว็บไซต์ที่ผมทำขึ้นมาเองครับ https://sites.google.com/skr.ac.th/computingscience/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.