แนวการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย ปี 2562

หลังจากที่ได้สอนวิชาวิทยาการคำนวณมาแล้ว 1 ปี ซึ่งปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก ก็ได้ทดลองจัดการเรียนการสอน และใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับนักเรียนหลายเครื่องมืออยู่เหมือนกัน แต่ปัญหาก็คือการจัดหลักสูตรในส่วนของโรงเรียนผมเองนั้น ได้รับวิชาพื้นฐานในระดับ ม.ปลาย เพื่อสอนวิชาวิทยาการคำนวณมาเพียง 1.0 หน่วยกิต ซึ่งจัดเป็นรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ครับ

ทำให้มาตรฐาน ว4.1 และ ว4.2 ตชว. ม.5-6 อาจจะไม่ครอบคลุม ปีนี้ก็เลยต้องวางแผนการสอนและลงรายละเอียดการสอนใหม่ครับ ซึ่งคิดว่าแนทางการสอนนี้น่าจะครอบคลุมตัวชี้วัดและมาตรฐานได้เกือบสมบูรณ์แน่นอน

แต่ทั้งนี้โรงเรียนก็ได้เปิดรายวิชาเพิ่มเติมไว้ด้วย ซึ่งหากต้องการเน้นยำหรือเพิ่มเติมเนื้อหาสำหรับตัวชี้วัดใด ก็สามารถนำไปสอนในรายวิชาเพิ่มเติมได้ครับ

แนวทางการสอนนี้เป็นแนวทางการสอนที่ผมได้วางแผนขึ้น เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2562 นี้ครับ ส่วนรายละเอียด โครงสร้างรายวิชา หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้หลังจากพัฒนาเสร็จจะนำมาเผยแพร่อีกครั้งครับ

เว็บไซต์ที่ผมสร้างขึ้นตามแผนนี้ และใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามลิงค์นี้ครับผม –> https://sites.google.com/skr.ac.th/computingscience/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.