100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2554

schผลการจัด อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2554 โดยพิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ O-net โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท. ทุนรัฐบาล ทุน กพ. ทุน พสวท. และ รางวัลชนะเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
4. โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
5. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
6. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
7. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
8. โรงเรียนสตรีวิทยา
9. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
10.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

11.โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี 
12.โรงเรียนอัสสัมชัญ
13.โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
14.โรงเรียน สาธิต ม.เชียงใหม่
15. โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
17.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
18. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
19.โรงเรียน เทพศิรินทร์
20.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

21.โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
22.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
23.โรงเรียนนครสรรค์
24.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25.โรงเรียนสตรี วิทยา 2
26.โรงเรียน สาธิต ม.ขอนแก่น
27.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
28.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
29. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
30. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
31.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
32.โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
33. โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
34.โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย
35.โรงเรียน โยธินบูรณะ
36.โรงเรียน สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
37.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
38.โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย จ.นนทบุรี
39.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
40.โรงเรียนหอวัง

41.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
42.โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
43. โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
44.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
45. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
46.โรง เรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
47. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
48.โรงเรียน ศึกษานารี
49. โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม
50.โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร

51. โรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
52.โรงเรียนร้อยเอ็ด วิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
53.โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
54.โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
55.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
56. โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
57.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล
58.โรงเรียน บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2 )
59.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
60.โรงเรียน ชลราษฎร์อำรุง

61. โรงเรียน เซนต์โยแซฟคอนแวนต์
62.โรงเรียน สระบุรีวิทยาคม
63.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
64.โรงเรียน ระยองวิทยาคม
65. โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
66.โรงเรียนแสงทองวิทยา
67. โรงเรียนทวีธาภิเศก
68.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
69.โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง
70. โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
71.โรงเรียน กำแพงเพชรพิทยาคม
72. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
73.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม
74.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
75.โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
76.โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
77.โรงเรียนสารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม
78. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
79.โรงเรียนเบญจมราชาลัย
80.โรงเรียน สายน้ำผึ้ง

81.โรงเรียนพัทลุง
82.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีรรมราช
83.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
84.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
85.โรงเรียนชลกันยานุกูล
86.โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์
87.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
88.โรงเรียน เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
89.โรงเรียน วิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี
90.โรงเรียน นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี

91.โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

92.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
93.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
94.โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
95.โรงเรียนสาธิต(พิบูลบำเพ็ญ) ม.บูรพา
96.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
97.โรง เรียนอัสสัมชัญธนบุรี
98.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
99.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
100.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ที่มา : http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2044831 via http://www.sueksa.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=514%3A100–2554&catid=34%3Aannouncement

Related Posts

MOU ก้าวไกล ไม่มีการเมืองไทยยุคไหนที่จะทำแบบนี้มาก่อน

เป็นอีกบทบาทหนึ่งของสังคมการเมืองไทย ที่มีแกนนำพรรคที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลมาจัดทำ MOU ร่วมกัน ตกลงกันเพื่อที่จะทำงานให้ประเทศชาติ แน่นอนครับการเช็นต์อะไรลงไปใน MOU นั้นต้องเป็นการผูกมันและให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำงานตามที่ระบุไว้ในนั้น และทุกพรรคก็หารือร่วมกันจนได้ร่าง MOU ที่สมบูรณ์

สิ่งที่ต้องบันทึกไว้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทย ก็คือรายละเอียด MOU ครับ ซึ่งขออนุญาตนำมาโพสไว้ดังนี้

การทำงานของนักการเมืองรุ่นใหม่ (แตกต่างไปจากเดิมมากจริง ๆ)

หากเราผ่านการเลือกตั้งมามากกว่า 3 – 4 ครั้ง เราจะพบว่า เมื่อมีพรรคการเมืองใดเป็นฝ่ายชนะ ก็จะเริ่มหาพรรคพวก ในกรณีที่เสียง สส. ยังไม่เพียงพอ หรือกว่าจะได้รับการรับรอง ก็นานเป็นเดือน แล้วจึงจะเริ่มทำงานตามนโยบายที่หาไว้กันใช่ไหมครับ

แต่ในยุคนี้ (พ.ศ. 2566) การเลือกตั้ง 2566 แปลกไปจากครั้งก่อน ๆ เพราะสื่อสังคมออนไลน์เติมโตมาก นักการเมืองในพรรคที่ได้ สส. เยอะ ก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นส่วนใหญ่ (พรรคก้าวไกล) จึงเริ่มสื่อสารกับประชาชน เริ่มวางแผน และบางส่วนก็เริ่มทำงานกันแล้ว โดยที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก กกต. เลย 

เลือกตั้ง 2566

การเลือกตั้ง สส. และนายกประเทศไทย ณ เวลานี้ก็รู้ผลคร่าว ๆ เป็นที่แน่นอนแล้วครับ หลังจากที่มีการจัดการเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค. 2566 

การเลือกตั้งในทุก ๆ ครั้งก็จะมีสถิติที่รายงานบนหน้าจอทีวีและสื่อออนไลน์ให้เห็นกันปกติ แต่ครั้งนี้หลาย ๆ สำนักทำดีมาก ทำเป็น data visualization ได้เห็นภาพชัดเจนจริงๆ

One day trip: ทำบุญที่วัดธัญญผล ไปบางแสน และสะพานชลมารควิถี

วันที่ 7 พ.ค. 2566 วันนี้ตกลงกับคุณแม่ของอันนาไว้ว่าจะพาไปทานข้าวที่ชลบุรี และก็เลือกร้านไว้แล้วเรียบร้อยครับ เป็นร้านแถวๆ สะพานชลมารควิถี ชื่อร้านว่า “เพลินทะเล”

เริ่มต้นตอนเช้าหลังจากเก็บกวาดบ้าน ทำความสะอาดเรียบร้อยตามหน้าที่ เราก็ออกเดินทางกันเลย

การเริ่มเก็บเงินก้อนใหญ่ของอันนา ตอนอายุ 7 ขวบ

อันนาเริ่มต้นจริงจังกับการเก็บเงินให้ได้ 35,000 ด้วยการทำบัญชีเงินเก็บ

จากเดิมที่ให้ค่าขนมอันนาสัปดาห์ละ 400 และหากต้องการของอะไรพิเศษก็ใช้เงินค่าขนมซื้อ ในทุกๆสัปดาห์อันนาก็จะซื้อของที่อยากได้ แต่ก็ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น กระเป๋า ขวดน้ำ ตุ๊กตา ทำให้ไม่ค่อยเหลือเงินเก็บ

ในระยะหลังนี้อันนาเริ่มอยากได้ของที่แพงมากขึ้น พ่อจึงได้โอกาสเริ่มสอนอันนาเรื่ิองการเก็บเงิน การใช้เงินอย่างคุ้มค่า และการหักห้ามใจไม่ซื้อของที่ไม่ได้ใช้จริง เพื่อเก็บเงินไว้ซื้อสิ่งที่ใหญ่และสำคัญกว่า

หลายๆ ครั้งที่เขายืนพิจารณาตุ๊กตา ขวดน้ำ กระเป๋า ที่ร้านค้า ซึ่งเป็นสิ่งของที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ อันนาเริ่มที่จะคิดว่าถ้าซื้อสิ่งนั้นก็จะไม่มีเงินเก็บเพื่อซื้อสิ่งของชิ้นใหญ่ที่ตัวเองต้องการ

มันยากเหมือนกันนะ กับการห้ามใจตัวเอง กับการฝืนใจที่จะไม่ซื้อของตรงหน้าเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่า แต่อันนาก็เริ่มทำได้แล้ว

ค่าขนมที่ให้ไป รร ก็เริ่มใช้แบบคุ้มค่ามากขึ้น เพื่อให้ให้มีเงินเก็บเยอะๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์อันนาก็จะขวนขวายนับเงินและเริ่มบันทึกลงสมุดไว้

ตอนนี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้ว ขาดอีก 3 หมื่นเองนะอันนา สู้ๆ

พาอันนาเที่ยวสวนน้ำ The Resort Water Park สวนผึ้ง ราชบุรี

ปีนี้มีโอกาสได้พาอันนาแวะเที่ยวสวนผึ้งราชบุรีแล้ว เพราะอันนาเคยบอกไว้ว่าอยากไปเที่ยวสวนผึ้ง อยากไป The Resort (น่าจะเพราะว่าดูช่องน้องบีม)
ดังนั้นปีนี้ก่อนเดินทางลงใต้ไปสุราษฎร์กัน ก็เลยได้่พาอันนาไปเที่ยวสวนผึ้งครับ และไปแวะรับยายติ๋มของอันนาลงไปใต้ด้วยที่อำเภอจอมบึง อันนาจะสนุกและชอบที่นี่ไหม ไปดูกันครับ

This Post Has 94 Comments

  1. ผมก็ว่าอย่างนั้นน่ะครับ ไม่รู้ว่าเค้าวิเคราะห์จากข้อมูลปีที่แล้วหรือเปล่า

   1. คุณ Fai-junglove แล้ว 2555 เริ่มที่ไหนล่ะ มันหมายถึงปีการศึกษา 2554 ตังหาก ไม่รู้เรื่อง

 1. โรงเรียนดีจากการสอบแข่งไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเจริญครับ ความสร้างสรรของเด็กๆต่างหากที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ไม่ใช่ท่องจำไปสอบ สอบเสร็จก็ทิ้ง ไม่เคยรู้จริงๆว่าที่ท่องไปสอบจะเอาไปทำอะไรในชีวิต ไม่มีประโยชน์อะไรในการแข่งขันกับต่างชาติ หลอกตัวเองเท่านั้นเอง เสียเวลาเสียเงินไปกวดวิชา ไม่ได้สร้างสรรอะไรเลย

 2. โรงเรียนเราก็ติดด้วย แต่ปีนี้อันดับ 52 แต่ไม่เป็นไรปีการศึกษา2555 เอาใหม่

 3. เป็นการจัดอันดับที่หยาบและไม่น่าเชื่อถือ ดูแต่จากผล แต่ไม่ได้เอาเหตุมาคำิดเลย เช่น ปริมาณครู ระดับของครูที่ได้รับการอบรม ผมว่าบางโรงเรียนเด็กสอบได้แม้จำนวนน้อย แต่สัดส่วนของครูที่ได้รับการอบรมขั้นสูง แม้จะน้อยกว่า ก็ถือได้ว่าเก่งกว่า เพราะสามารถปั้นเด็กได้จริง รร ใหญ่ๆ ที่แน่นอนมีแต่เด็กคัดแล้วมาเรียน ครูก็ได้รับการอบรมมากกว่า ปัจจัยพื้นฐานได้เปรียบกว่าอยู่แล้ว นอกจากนี้ไม่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติด้วย จิตใจอีก เรียกว่าดูแต่วิชาการ ไม่ได้ดูด้านใจ ว่างั้น

 4. เป็นการจัดเพื่อล้มล้างบริบทของโรงเรียนในชนบทเพื่อให้นักเรียนแย่งและแข่งขันกันเข้าโรงเรียนในเมือง

 5. ใช้ระบบจัดสอบแย่งเด็กเก่งๆ เข้าโรงเรียนตัวเอง แล้วมาจัดแบบนี้ มันจะเชื่อได้เร้อ

 6. ทำไมต้องแน้เฉพาะ รร อย่างนี้ด้วย ทำไมไม่แน้ให้ รร ทั่วประเทศมีการเรียนการสอนที่ดีเหมือนกันล่ะคับ งบประมาณแต่ล่ะ รร ทำไมไม่เหมือนกัน การเรียนการสอนของแต่ล่ะ รร ทำไมไม่เหมือนกันล่ะคับ ทั้งๆที่เ็ป็นประเทศไทยเหมือนกัน ผมก็ไม่ได้ว่า รร พวกนี้หรอกน่ะคับ แต่มันทำให้ผมคิดว่า ทำไมประเทศไทยมีการศึกษาที่เป็นแบบนี้ล่ะคับ ถ้าจะสร้างให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดี รู้จักเคารพผู้ใหญ่ด้วยใจจริง มีมารยาทที่ดี มันก็น่าจะดีกว่าน่ะคับ มันก็จะทำให้เด็กเกิดการที่ทำให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนไปเองน่ะคับ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักทำอะไรที่มันใหม่ๆๆ รู้จักส่งเสริมระบบเครื่อญาติๆ ให้แก่เด็ก ไม่ดีกว่าหรอคับ จะทำให้ประเทศไทยนี้มีคนที่ซื่อสัตว์มากขึ้น ไม่เอาแก่ตัวมากขึ้น ประเทศก็จะพัฒนาตัวเองไปได้เหมือนกันน่ะคับป๋ม

 7. มันเป็นสัจจธรรมของมนุษย์ยุคใหม่ครับ ที่ต้องเรียนรู้การแก่งแย่ง เห็นแก่ตัว และดิ้นรนเอาตัวให้รอดให้อยู่เหนือกว่าผู้อื่นอยู่เสมอ ไม่ว่าวงการใดใด ก็ล้วนแล้วแต่มีวิชามารอยู่เหมือนกันหมดครับ เพราะฉนั้น จงอยู่ให้ได้ อยู่ให้เป็น อยู่อย่างภูมิใจในตนเอง ไม่ว่าจะถูกหรือผิด เพราะปัจจุบันคนดีดีลดน้อยถอยลง คนเลวๆกลับสวนทางมากขึ้น มีอำนาจมากมายพอที่จะสร้างวิถีความเปลี่ยนแปลงแก่มวลมนุษยชาติ .. วันนี้คุณกินข้าว พรุ่งนี้คุณก็ต้องกินข้าว วันต่อต่อไปคุณก็ต้องกินข้าว จงภูมิใจในข้าว อย่าภูมิใจในสิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนข้าว

 8. ทำไมได้ที่ 82 ไม่เป็นรัย ถึง ร.ร. เราจะไม่เน้นวิชาการมากสักเท่าไหร่(แต่ก้อเน้นเยอะอยู่น่ะ) แต่เด็กเราก้อมีคุณภาพ อาจจะสู้ ร.ร.อื่นๆไม่ได้(หรือที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันไม่ได้) เเต่โรงเรียนเราไม่ได้สร้างเด็กให้เป็นคนเก่งมีหน้ามีแต่ในสังคม แต่สร้างเด็กให้เป็นคนดี ที่สังคมยอมรับ

 9. รายละเอียดเขาก้แจ้งไว้ชัดเจนว่าวัดในด้านใด .. แต่ก้ไม่ได้หมายความว่าด้านอื่นๆไม่สำคัญ ><

 10. อั่ยย่ะ เบ็ญจะมะมหาราช ได้อันดับที่ 18 อั่ยย่ะๆ ! เบ็ญจะมะมหาราชประกาศสมญา สำนักศึกษาของเราชาวอุบล ฯ นามนี้เปนศิริมงคล เราร่วมกมลพร้อมพรรครักโรงเรียน เราเรียนวิชาก่อเกิดปัญญา มุ่งหวังก้าวหน้าเราต้องพากเพียร ระเบียบ วินัย อบรมจิตใจ ยึดธรรมอัมภัยประดุจแสงเทียน ใจเราเบิกบานดุจบัวตระการแย้มรับเเสงฉานเปนนิจจำเนียน ลูกเบ็ญจะมะ ทุกคน เราร่วมกมลชูเกียรติชาว อุบลฯ และเทิดศักดิ์ศรี โรงเรียน 🙂

 11. ไม่ต้องหาชื่อ รร ตัวเองเลย อ่ะ
  เอาแค่จังหวัดที่อยู่ยังไม่มีติดสัก รร เลย
  ฉลาดกันทั่งจังหวัดเลยใช่ไหมเนีย

 12. ทำไมสตรีภูเก็ตไม่ติดอ่าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา………

 13. บอกลูกว่า…ไม่เป็นไร เรียนไหนก็ได้ ไม่ต้องเครียด แม่เรียนจบ มสธ.ยังสอบเป็นข้าราชการได้เลย สอบ 5 จังหวัด ติด 5 จังหวัด นี่คืออานิสงก์แห่งการเรียนแบบมีความสุข แบบที่มสธ.ว่าไว้เลย

  1. การจัดอันดับอมันอยุุ่่่่่่ที่เกณฑ์การวัด ถ้าเปนเกณฑ์อื่นอันดับมันก็เปลี่ยนไปอยุ่แล้ว

 14. อ้อ….พวกที่เดือนร้อนนี้ รร ไม่ติดอันดับหรอ รึว่าติดแต่อยู่ไกลไม่ทราบ เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเอาเกณฑ์อะไรมาวัด มันชัดเจนและง่ายดี และข้อมูลเหล่านี้สามารถสำรวจได้ ไม่รู้จะไปซีเรียสทำไม ถ้าอยากให้วัดทุกด้าน ก็คงต้องก่อตั้งกระทรวงใหม่สักหนึ่งกระทรวงเลยมั้ง กระทรวงวัดและจัดอันดับโรงเรียน อะไรประมาณนี้ หรือไม่ถ้ามรึงว่างก้อลองทำแบบประเมิณหรือจัดคณะผู้เชี่ยวชาญไปประเมิณเลยสิ ประเมิณให้ครบทุก รร ทั่วประเทศเลยนะ เอาเป็นว่าถ้าคิดว่า รร ไหนดีคุณก็ไปเรียนหรือพาลูกหลานไปเข้าเลยดีกว่า (แต่ตูว่าอีพวกที่เดือดร้อนมันก็อยากเรียน รร อันดับต้นๆในโผนี้แหละวะ)

 15. จะเป็น ร.ร.ไหน อันดับไหน มันก็ดีเหมือนกันหมดแหละครับ มันอยู่ที่ว่าตัวเราจะสนใจในการศึกษามากน้อยแค่ไหน มันไม่ได้อยู่ที่ ร.ร. แต่มันอยู่ที่ความสามารถทางด้านต่างๆของเราต่างห่างหละ

  1. ถ้าพูดถึงการไขว่คว้าเองอย่างเรียนพิเศษนี่ก็แน่นอนค่ะ โรงเรียนต่อที่ที่บุตรของท่านจะได้เข้าสังคมแล้วก็เก็บเดี่ยวความรู้อันน้อยนิดก่อนจะไปดิ้นรนเอาที่อื่น

  2. มันจริงครับ “ขึ้นอยู่กับตัวเด็ก” แต่มันก็เป็นคำที่สวยหรูที่ใช้กันแบบขอไปทีกับยุคสมัยนี้ครับ
   หรืออาจคิดง่ายๆ จริงอยู่ใช้ได้จริงแต่มันสำหรับเด็กบางคนครับ มันขึ้นอยู่กับสังคมด้วย ผมเคยทำงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์นำเสนอสินค้า ตามโรงเรียนที่มีโครงการไปโรดโชว์ร้อยกว่าโรงเรียนผมเห็นหมดทั้งรร.ดังตามอันดับต้นๆและที่ไม่ติดในนี้กระทั้งโรงเรียนที่แย่มาก บางโรงเรียนมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงผมไปโรงเรียนหนึ่งที่ดังด้านการศึกษาในประเทศไทย ก่อนช่วงพักกลางวันตอนแรกเข้าไปผมยังคิดว่าทำไมมันเงียบมากหยุดรึเปล่า พอพักกลางวันก็ดูเป็นระเบียบแบบโอเค เด็กนั่งปรึกษาการเรียนการซุ้มม้านั้งเด็กอ่านหนังสือกัน คงเป็นช่วงจะสอบแต่พอไปอีกโรงเรียนที่ค่อนค่างต่างกันมากในช่วงเดียวกันซึ่งไม่ขอเอ่ยนาม 10.00น.มันมาเดินเล่นกันนั่งตามข้างตึกบ้างผมถามว่ามีม.อะไรพักบ้างเข้าบอกยังไม่พัก บางกลุ่ม7-8คนเตะบอลกันสักพักครูมาไล่ขึ้นห้องเรียนเด็กบางคนหน้าตาไม่ใช้เกเรหรือลักษณะไม่น่ามาเป็นแบบนี้แต่ความที่สังคมบางกลุ่มในโรงเรียนมันพาไป เป็นสิ่งที่บุคลากรผู้ดูแลทุกคนต้องกำกับ ตัวอย่างง่ายๆแคบมาที่ระดับห้องในโรงเรียนสมัย ม.ปลาย เพื่อนผมอยู่ห้องท้ายๆ เรียนไม่ดีไม่ค่อยสนใจลักษณะเกเรไม่รู้อิโน่อิเน่ปีต่อมาโดนคล่ะห้องไปอยู่ใกล้ห้องต้นๆ เกือบคิงว่างั้น1-2ให้หลังปีกลายเป็นเด็กดูมีระดับ พูดจานิ่งขึ้น และผลการเรียนดีขึ้นผมเดินผ่านห้องมันเด็กนักเรียนสนใจและเงียบมากมันก็ตามไปด้วย
   ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้และอาจไม่แย่ทุกคนเมื่อต้องอยู่ในโรงเรียนที่ไม่โด่งดังยกตัวอย่างเพื่อนหลานผมตอน ป.3ที่อยู่โรงเรียนกลางๆไม่ถึงกับโด่งดังแต่สอบได้ที่4-6ของประเทศในระดับเดียวกัน

 16. เขาเอามาให้ดูไม่ใช่หรอ ทำไมต้องแสดงความคิดเห็นแบบนี้ด้วย
  “”เป็นการจัดอันดับที่หยาบและไม่น่าเชื่อถือ ดูแต่จากผล แต่ไม่ได้เอาเหตุมาคำิดเลย เช่น ปริมาณครู ระดับของครูที่ได้รับการอบรม ผมว่าบางโรงเรียนเด็กสอบได้แม้จำนวนน้อย แต่สัดส่วนของครูที่ได้รับการอบรมขั้นสูง แม้จะน้อยกว่า ก็ถือได้ว่าเก่งกว่า เพราะสามารถปั้นเด็กได้จริง รร ใหญ่ๆ ที่แน่นอนมีแต่เด็กคัดแล้วมาเรียน ครูก็ได้รับการอบรมมากกว่า ปัจจัยพื้นฐานได้เปรียบกว่าอยู่แล้ว นอกจากนี้ไม่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติด้วย จิตใจอีก เรียกว่าดูแต่วิชาการ ไม่ได้ดูด้านใจ ว่างั้น “”

  ถ้าครูไม่เก่งเด็กจะเก่งได้ไง? ครูเยอะแล้วนักเรียนจะเก่งขึ้นหรอ ถ้าครูเป็นร้อยแล้วให้นั่งเล่นแล้วจะเกิดประโยชน์หรอ ถ้าดูด้านในๆ จิงๆ แล้วใครจะเข้าไปสำรวจขนาดนั้นหรอ>>>> ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติด้วย จิตใจอีก<<<< รู้หน้าไม่รู้ใจ จิตมนุษย์ไซร้ยากแท้ยั่งถึง เคยได้ยินมั้ย มันยากที่จะสำรวจแบบนั้น เขาเลยสำรวจทางวิชาการก่อน

 17. ตครูไม่เก่งเด็กก็เก่งได้เหอะ สมัยนี้แล้วเด็กเสียตังค์ค่าเรียนพิเศษแพงกว่าค่าเทอมซะอีก จำนวนครูน้อยมันก็มีผล เพราะค่าครูน้อยก็คุมเด็กไม่อยู่ คุมเด็กไม่อยู่เด็กก็ใจแตก เด็กใจแตกก็เรียนไม่รู้เรื่อง เรียนไม่รู้เรื่องก็ไม่เก่ง ถามว่ารู้ได้ยังไง ชั้นนี่แหละเด็กนักเรียน 2555 โรงเรียนของชั้นเรายึดคนส่วนใหญ่และเพื่อนมากกว่า เพราะครูส่วนใหญ่ช่วยอะไรไม่ได้ ไม่สิเค้าไม่ช่วยต่างหากเพราะไม่มีเวลา เพราะโรงเรียนชั้นเด็กเยอะแต่ครูน้อย ทุกวันนี้เรียนที่โรงเรียนเพื่อให้ได้วุฒิ ส่วนความรู้เอาจากข้างนอกเกือบหมด ก็ยอมรับว่าครูที่โรงเรียนชั้นมีความรู้ขั้นสูงแต่เรื่องการสอน ว่าง่ายๆนะ ไอเรื่องการอธิบายให้เข้าใจน่ะตกม้าตายเกือบหมด ครูดีๆก็สอนแต่ห้องที่มันดีๆ หรือเรียนมาก่อนแล้ว แล้วไอเรื่องจิตวิทยาเด็กเนี่ย ถ้าสอบคงตกกันระนาว ก็ยังสงสัยว่าทำไมโรงเรียนตัวเองถึงติดท็อปฟิฟฟ์ตี้

 18. ที่เค้าเอามาให้ดูเเละที่เค้าจัดอันดับนี้ เพื่อให้รู้ว่า รร ไหน อยู่ระดับไหนจริงๆตามเกณชี้วัดที่ชัดเจนอยู่เเล้ว อย่าง รร อันดับต้นๆ พอดูจริงๆเเล้ว ก็ต้องบอกเเหละคับว่าสมควรได้จริงๆ เพราะผลงานเค้าชัดเจน เด็กส่วนใหญ่ มีความสามารถ เก่ง เค้าถึงนำ รร ของตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ เเละที่เค้าจัดลำดับทุกปีนั้น เพื่อเเสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าเเละการพัฒนาของเเต่ล่ะ รร อันดับจึงเปลี่ยนแปลงทุกปี เเละเพื่อให้ทุก รร ตระหนักถึงคสามสำคัญเเละพัฒนา รร ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เด็กต่างก็อยากจะเข้าเรียน เเละเป็นหน้าตาของ รร เพราะปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ถึงการเเข่งขันที่ทุกคนต้องเจอ

 19. การจัดลำดับเป็นแค่การวัดตัวเลขโดยรวม. การที่เด็กมีความสามารถก็เห็นด้วยแต่ควรมีจริยธรรมด้วยไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแต่พอออกไปทำงานกลับเห็นแก่ตัว บางคนความรู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดก็มีเยอะแย่ จะจบจากโรงเรียนดังแค่ไหนก็ไม่สามารถวัดความดีของคนได้

 20. ขอโทษนะคะ “จุฬาภรณราชวิทยาลัย” ‘ณ’ ไม่มีการันต์นะคะ กรุณาพิมพ์ให้ถูกต้องด้วยค่ะ !!

 21. ญ.ว.ที่6โว้ย หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ไม่นานอันดับ1ของประเทศแน่นอนคร้าบ

 22. เย่ๆ!! ร.ร.เราได้ที่ 5 มันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะที่โรงเรียนเราจะติดTop5 โฮะๆๆ!!!
  คุณsaylompuwongde คุณPoranix คุณPexist คุณTsattabafb และคุณLoveheechul70ไม่ต้อง อิจฉานะคะ โรงเรียนของพวกคุณไม่ติดล่ะซิ ถึงได้มาเฟกใส่กัน แหมๆน่าเห็นใจจัง/^^ คิกๆ
  เอาแต่ดูด้านจิตใจบ้างล่ะ ด้านอื่นๆบ้างล่ะ เพราะแบบนี้น่ะสิคะร.ร.พวกคุณถึงไม่มีคนเก่งน่ะ
  ก็หัวข้อย่อยของจขกท.เค้าบอกมาแบบเนี้ยะ เค้าบอกว่า’ผลO-net’ พวกขี้แพ้น่ะจะเรียกร้องอะไรอีก
  ทำตัวเป็นขี้แพ้ชวนตีไปได้ กลับไปนอนดูดนมแม่เลยไป!

 23. หน่วยงานไหนจัดอันดับ โปรดแจ้งค่าน้ำหนักการให้คะแนนและองค์ประกอบอื่นๆดัวย ไม่งั้นก็เป็นแค่ข่าวเพื่อให้มีเรื่องให้คุยกัน

 24. อยากเห็นจัดอันดับ100 โรงเรียนแต่ละภาคดีกว่า ข้อดีลดการตึงเครียด เพิ่มชื่อโรงเรียนดีได้อีกหลายร้อยโรงเรียน สถิติแบบนี้ไล่ดูย้อนหลังโรงเรียนในแต่ละอันดับยังไม่เปลี่ยนแปลง บ่งบอกถึงคุณภาพโรงเรียน และวิธีการประเมินของกรรมการ ลองเพิ่มในส่วนอื่น ๆดูบ้าง เช่น 100 โรงเรียนคุณธรรม 100 โรงเรียนสวย ครูดีมีศีลธรรม ฯลฯผู้ปกครองเห็นแล้วก็อยากให้ลูกไปเรียนนะครับ

 25. แต่มันก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวเด็กเพียงอย่างเดียวหรอกนะ มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้าน เช่น ครูว่าสอนเต็มที่มากน้อยเพียงไร สภาพแวดล้อม ว่าเอื้ออำนวยต่อการเรียนหรือไม่ เพื่อน ว่านิสัยดีมากน้อยเพียงไรถ้าเพื่อนพาเหลวมันก็ไม่ดีอีก ซึ่งใน รร.ดังๆดีๆ เนี่ยเขาจะรักษาาภาพลักษณ์ คุมเด็กเก่ง และเข้มงวดไง ไม่เหมือน รร.อื่นๆ และที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือทางบ้านน่ะ เขามีปัญหากันบ้างไหม แล้วก็ตัวเราเองด้วยแม้ว่า รร.จะดีแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่สนใจซะอย่างมันก็จบ จริงป่ะ???

 26. โรงเรียนผมติดอันดับ6 เย้ๆ>>หาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ที่6ของประเทศ สุดยอด ญ.ว.ไม่นานได้ที่1ของประเทศ เพราะมีแต่เด็กหัวกระทิ ฉลาดทั้งโรงเรียน ส่วนพวกที่มาโวยวายว่าจัดไปทำไม ช่วยอะไร อิจฉาละสิที่โรงเรียนตัวเองไม่ติด รู้ว่าอิจฉาแต่ไม่น่ามาพิมพ์อะไรxxxแบบนี้เลยนะ อิอิxxxอะน้อง ในโรงเรียนคงมีแต่พวกxxxไม่เรียน ทำตัวxxxไปวันๆละสิ อิอิ

 27. เด็กที่อยู่ตาม รร.ในชนบทที่เรียนดีเรียนเก่งก็มีเยอะแยอะ มีจำเป็นที่จะต้องท่องจำไปสอบ เด็กที่ยี่ได้รับการอบรม ปลูกฝัง และทำอะไรอีกหลายๆอย่าง ที่รร.เราอยู่ตีนเขา เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ในชีวิตจริงแล้วเราไม่ได้เอาไอที่ท่องจำไปใช้ เราต้องทำจริงปฏิบัติจริง รร.เราสอนเด็กทำน้ำส้มจากควันไม้ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำยาล้างจาน การทำสบู่ การปลูกข้าว ปลูกมัน เลี้ยงหมู ปลูกเห็ด สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ตลอด ส่วนด้านวิชาการถึงว่า รร.เราอยู่ในป่าไปแข่งวิชาการ ระดับจังหวัด ระดับภาค ก้ชนะเขา เขาว่ากันว่า รร.วิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี เก่งนักเก่งหนา ไปแข่งวิชาการกับเขากลับเป็น รร.เราได้ที่ 1 รร.วิสุทธได้ที่ 3 แล้ว รร.วิสุทธติดอันดับ 100 ของประเทศด้วยนะ

 28. ขอค้านครับ หาดใหญ่วิทยาลัยน่าจะไม่ติดtop10ด้วยซ้ำ เพราะการจัดการห่วยแตก การผ่านกิจกรรมต้องใช้ดวงครับ อันนี้จริงเลย บางคนไม่ร่วมกิจกรรมผ่าน แต่บางคนที่เข้าร่วมทุกอย่างเสือกไม่ผ่าน อันนี้เรื่องจริงครับ ไครอยู่หาดใหญ่วิทยาลัย ต้องอาศัยดวงด้วยนะครับ

 29. จะบอกว่ามันไม่ส่งผลดีหรือผลเสียเลยก็คงไม่ใช่
  ในโลกการแข่งขันถ้าตัวเองอยู่นิ่ง เพื่อนก็จะแซงไป
  แถวบ้านผมเรียนพิเศษกันเป็นหลักคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องขวนขวาย

 30. ขอเรียนทุกท่าน
  ดิฉันก็เป็นผู้ปกครองคนหนึ่ง การจัดอันดับอย่างนี้ ถ้าคุณดูและใช้มันในทางสร้างสรรค์ มันก็จะสร้างสรรค์และพัฒนาตัวคุณเอง แต่ถ้าคุณใช้มันในทางไม่สร้างสรรค์ มันก็ทำให้คุณไม่พัฒนาและทำลายตัวคุณเอง โรงเรียนลูกดิฉันก็อยู่อันดับกลางๆ แล้วยังไง เราก็บอกลูกเราว่า เราก็พยายามพัฒนาตัวเราเถอะ ผลดีก็เกิดกับเราและเกิดกับโรงเรียนด้วย เป็นผลดีแก่น้องๆ เรา ลูกหลานเรา เช่น ช่วยครูสอนและติวเพื่อน มันก็ทำให้เราพัฒนาแล้ว เพื่อนก็พัฒนา สุดท้ายประเทศชาติก็พัฒนา การไปสอบแข่งขันก็ทำให้เราพัฒนา ลูกดิฉันอยู่ ป.4 แต่จะเข้าไปสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และอังกฤษของ ป.6 ทุกนัด เพื่ออะไร หนึ่งคือเค้าชอบ สองเป็นการพัฒนาเด็กให้ได้คิด ถ้าสมองเค้าไปได้ ไม่ได้เป็นการบังคับ ตั้งแต่ดิฉันยังเด็ก พ่อแม่พูดเสมอว่า ไม่ได้เลี้ยงลูกให้เป็นเทวดา มรดกที่ดีที่สุด ที่ยั่งยื่นที่สุด ที่พ่อแม่จะให้ลูกคือการศึกษา คุณพ่อคุณแม่สามารถจะส่งลูกทั้ง 4 คนให้เรียนได้ถึงปริญญาเอก เมืองนอก ถ้าใครจะเรียน แต่ไม่มีทรัพย์สินอื่นให้ และมันก็ได้ผล ดิฉันเรียนจบปริญญาโทอเมริกา แม้ว่าตอนนี้ดิฉันจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว สามีเสียเมื่อ3-4 ปีก่อน ไม่ได้ทิ้งทร้พย์สมบัติอะไรไว้มาก มีเพียงบ้านและที่ดินนิดหน่อย แต่ดิฉันก็ฮึดสู้ เพราะตอนสามีอยู่ จะพูดเสมอว่า จะส่งลูกให้เรียนจบปริญญาเอกให้ได้ ถ้าเขามีความสามารถ ดิฉันจึงใช้ความรู้ตัวเองที่ตัวเองมีอยู่ ก็จากการที่พ่อแม่ให้มรดกเรามานั้นแหละ เลี้ยงลูกชาย 2 คน ที่ยังเล็กมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว และลูกก็อยู่ในโรงเรียนที่ดี่ การเรียนเฉลี่ย 4 ทุกวิชา เป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนเมื่อช่วงชั้น1 ลองไปสอบ สสวท ครั้งแรก ติดรอบแรก ไปสอบคณิตศาสตร์หรืออังกฤษอื่นๆ ก็พอได้เหรียญมากับเค้าเหมือนกัน ลูกดิฉันไม่ได้เรียนอย่างเดียว เล่นกีฬาก็เก่ง เทควันโด ว่ายน้ำ บาส แบดมินตัน เอาหมดทุกอย่าง เพราะดิฉันก็สอนลูกเหมือนกันที่พ่อแม่ดิฉันสอน ดังนั้นการที่ความเห็นบางคนที่พูดถึงว่าจะไปแข่งขันกันทำไม ไปแข่งกับต่างประเทศทำไม ถ้าคุณไม่คิดจะทำก็อย่าไปห้ามคนอื่นหรือไปวิจารณ์สิ่งที่คนอื่นเค้าทำได้หรือตั้งใจจะทำนะคะ ที่เมื่องไทยเป็นแบบนี้ จนประเทศเพื่อนบ้านจะพัฒนาล้ำหน้าเกินแล้ว ก็เพราะมีคนอย่างพวกคุณนั่นแหละ มาดึงเอาไว้ การที่บ้านเรามีคนส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษา เมื่อไรเราจะสู้เค้าได้ วิชาบางอย่าง การแข่งขันบางอย่าง ไม่มีมีแต่ท่องจำ แต่ใช้การวิเคราะห์ วิชาบางวิชาที่มีแต่ท่องจำ แต่ถ้าท่องจำและเราได้ความรู้เพิ่ม ทำไมไม่คิดจะจำ เหมือนคนชอบอ่านหนังสือทุกประเภท อ่านแล้วก็ต้องจำ หรือจำได้ ถ้าคุณจำไม่ได้ ก็คือคุณไม่มีสมาธิ หรือไม่มีสมอง หรือสมองฝ่อ ชอบจำแต่สิ่งที่เป็นขยะ เรื่องไร้สาระ เรื่องเก่าๆ ที่ไม่สร้างสรรค์ เช่นเรื่องการจัดอันดับอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่าง ดิฉันเองดูทุกปี ปีไหนโรงเรียนลูกได้อันดับเพิ่มขึ้น ก็ดีใจด้วย ปีไหนแย่ลง ลูกเราไม่ได้แย่ลง และเราก็พัฒนาลูกเราอยู่ตลอด จริงๆ แล้วเรื่องบางเรื่อง ปล่อยๆ วางไว้บ้าง โลกเราจะเบาขึ้นเยอะค่ะ และคนก็จะเป็นมิตรกันขึ้นเยอะค่ะ ประเด็นบางประเด็นขอแค่เป็นความคิดเห็นของตัวเองก็พอ อย่าถึงกับทะเลาะกันเลย ถ้าคุณคิดว่า การจัดอันดับไม่ยุติธรรม คุณก็อย่ามาใส่ใจสิคะ ดิฉันเองเห็นด้วยกับบางท่าน ที่ว่า เด็กต่างจังหวัด บางแห่งเรียนเก่งมาก สอบแข่งขันอะไรก็ได้หลายคน แต่โรงเรียนไม่เห็นติดอันดับ ก็เพราะเหตุผลด้วยการดำรงชีพ การใช้ชีวิต การพัฒนาทางเทคโนโลยี่ แหล่งดึงดูดใจทั้งหลายทั้งปวง ที่ทำให้หลายอย่างอาจจะแตกต่างกัน แต่ก็เคยมีข่าวที่ว่า เด็กต่างจังหวัดมาเรียนในกรุงเทพ แล้วกดดันในหลายเรื่อง เช่น เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่าง นิสัยใจคอ และอีกหลายเรื่องที่ไม่คุ้นเคย พอมาเรียนในกรุงเทพ ก็ทำให้การเรียนตกลง ถึงกับจะฆ่าตัวตายหรือทำสิ่งเสียหายให้โรงเรียนมาแล้วค่ะ ทุกท่านเองก็คงได้ยินข่าวมาบ้าง

 31. ขอแนะนำหลานๆ ทั้งหลายด้วยนะคะ ว่า โรงเรียนเราติดอันดับ แล้วตัวเราหล่ะ เป็นอย่างไร อยู่ที่โหล่ของโรงเรียนหรือเปล่า อย่างนี้ก็สู้เด็กที่หนึ่งของโรงเรียนที่ติดอันดับสุดท้ายไม่ได้นะคะ ขอให้ข้อคิดหลานไว้ด้วยนะคะ จงพัฒนาตัวเราก่อน แล้วสิ่งรอบตัวเราก็จะพัฒนาตามค่ะ แค่นี้ชาติก็เจริญแล้วค่ะ

 32. บุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง ทำไมเก่งจัง ติดtop5 ต้นต้นทุกปีเขาสอนกันยังไง
  ต่างจังหวัดน่าเรียนรถไม่ติดอยากไปเรียนจังจุงเบย

 33. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
  โครงการ Summer Course Canada พร้อมกับเที่ยวที่เกาหลี เปิดรับสมัครนักเรียนอายุตั้งเเต่ 12-18 ปีเข้าร่วมโครงการตอนปิดเทอมใหญ่ค่ะ น้องๆจะได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนของชาวเเคนาดาในโรงเรียนมัธยมจริงๆ พร้อมกับแวะเที่ยวเกาหลีทั้งขาไปและขากลับ Summer Course มีเมืองให้เลือกอยู่ 2 เมืองค่ะ คือ เมืองVictoria เเละเมือง Abbotsford อยู่ในมณฑลบริติชโคลัมเบีย ประเทศเเคนาดาค่ะเเละนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทัศนศึกษา เเละการทำกิจกรรมร่วมกันกับ Host Family น้องๆจะได้ฝึกภาษากับเจ้าของภาษาจริงๆ เพราะ ” วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศคือการไปอาศัยอยู่ในสังคมที่ใช้ภาษานั้น ” น่าสนใจกันเลยใช่ไหมละคะ มาเข้าร่วมโครงการดีๆเเบบนี้ด้วยกันนะคะ สอบถามเพิ่มเติมหรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ieocanada.com โทรศัพท์ 02-6503532-3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.