ภาระงาน/การบ้าน ม.4 ปีการศึกษา 2553

ส่วนนี้คือหน้าที่ใช้ในการแจ้งภาระงานและการบ้านสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 นี้นะครับ นักเรียนสามารถติดตาม ตรวจสอบภาระงานและการบ้านที่ครูสั่งได้จากที่นี่ครับ

You may also like...

19 Responses

 1. กัญญารัตน์ พูดว่า:

  Facebook คือ เว็บไซต์ที่คนเราสามารถทำความรู้จักหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก
  twitter คือเว็บไซต์ที่ให้บริการ blog สั้น หรือที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Micro-Blog

 2. สตรีรัตน์ พูดว่า:

  Facebook คือ เว็บไซต์ที่คนเราสามารถทำความรู้จักหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก

  twitter คือเว็บไซต์ที่ให้บริการ blog สั้น หรือที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Micro-Blog

  🙂 🙂

  นางสาว สตรีรัตน์ สมศรี ม. 4/6 เลขที่ 41
  นางสาว สุทธิดา พุทธวาทิน ม.4/6 เลขที่ 44

 3. วาศินี พูดว่า:

  คือ การบริการทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถสื่อสาร หรือ ติดต่อหากันได้ทั่วโลก สามารถโพสต์รูป โพสต์คลิปวีดีโอ แชตคุยกันสดๆ และ แบ่งปันข่าวสานและอับเดตสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลก

  นาวสาว วาศินี บุญทวี เลขที่ 23 ม. 4/3

 4. อุบลวรรณ พูดว่า:

  Facebook และ twitter เป็นเหมือนเว็บไซต์ส่วนตัวเรา เอาไว้ติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เว็บพวกนี้มีมากหลายอย่าง ไม่ได้มีแค่ 2 อย่างนี้ แต่.. แต่ละอย่างก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน
  เช่น twitter จะเน้นติดต่อกันด้วยข้อความ เหมือนข้อความที่ส่งกันตามโทรศัพท์มือถือ เป็นหลัก ถ้าเราสมัครแล้ว และเราติดตามสมาชิกรายใด เมื่อสมาชิกรายนั้นเขียนข้อความใด ๆ ที่เขาอยากจะสื่อสารกับคนทั่วไป ข้อความนั้นก็จะมาถึงเราให้เราอ่านด้วย หรือถ้าเราลงข้อความใด คนที่ติดตามเราก็จะได้รับได้อ่านข้อความนั้น
  ผมว่าคนที่ควรสมัครเล่น twitter น่าจะเป็นคนดังที่มีคนสนใจ หรือเป็นคนที่ชอบติดตามความเคลื่อนไหวของคนดังเช่นดารา

  สำหรับ Facebook นอกจากให้เราลงรูปลงข้อมูลของเราเพื่อนำเสนอแล้ว ยังมีจุดเด่นที่มีเกมให้เล่นออนไลน์ คือเล่นเกมกับคนอื่นที่อยู่คนละมุมประเทศหรือมุมโลกได้ ถ้าออนไลน์พร้อมกัน

  นางสาว อุบลวรรณ นุ่มนำสุข เลขที่ 45 ม.4/6

 5. นายพีร จิไธสง พูดว่า:

  Facebook (เฟสบุ๊ค) คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทำกิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผู้ใช้ Facebook คนอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ
  twitter คือเว็บไซต์ที่ให้บริการ blog สั้น หรือที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Micro-Blog

  นายพีร จิไธสง เลขที่ 17 ชั้น ม.4/3

 6. ศราวุฒิ 4/3 พูดว่า:

  1.เป็นเหมือนเว็บไซต์ส่วนตัวเรา เอาไว้ติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เว็บพวกนี้มีมากหลายอย่าง ไม่ได้มีแค่ 2 อย่างนี้ แต่.. แต่ละอย่างก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน
  เช่น twitter จะเน้นติดต่อกันด้วยข้อความ เหมือนข้อความที่ส่งกันตามโทรศัพท์มือถือ เป็นหลัก ถ้าเราสมัครแล้ว และเราติดตามสมาชิกรายใด เมื่อสมาชิกรายนั้นเขียนข้อความใด ๆ ที่เขาอยากจะสื่อสารกับคนทั่วไป ข้อความนั้นก็จะมาถึงเราให้เราอ่านด้วย หรือถ้าเราลงข้อความใด คนที่ติดตามเราก็จะได้รับได้อ่านข้อความนั้น
  สำหรับ Facebook นอกจากให้เราลงรูปลงข้อมูลของเราเพื่อนำเสนอแล้ว ยังมีจุดเด่นที่มีเกมให้เล่นออนไลน์ คือเล่นเกมกับคนอื่นที่อยู่คนละมุมประเทศหรือมุมโลกได้ ถ้าออนไลน์พร้อมกัน:-[
  (Y)

 7. ลืมๆ พูดว่า:

  😉 นาย ศราวุฒิ เทียนจ่าง ม.4/3 เลขที่19 (Y)

 8. พัชราพร ชะรารัมย์ พูดว่า:

  1.เป็นเหมือนเว็บไซต์ส่วนตัวเรา เอาไว้ติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เว็บพวกนี้มีมากหลายอย่าง ไม่ได้มีแค่ 2 อย่างนี้ แต่.. แต่ละอย่างก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน
  เช่น twitter จะเน้นติดต่อกันด้วยข้อความ เหมือนข้อความที่ส่งกันตามโทรศัพท์มือถือ เป็นหลัก ถ้าเราสมัครแล้ว และเราติดตามสมาชิกรายใด เมื่อสมาชิกรายนั้นเขียนข้อความใด ๆ ที่เขาอยากจะสื่อสารกับคนทั่วไป ข้อความนั้นก็จะมาถึงเราให้เราอ่านด้วย หรือถ้าเราลงข้อความใด คนที่ติดตามเราก็จะได้รับได้อ่านข้อความนั้น
  สำหรับ Facebook นอกจากให้เราลงรูปลงข้อมูลของเราเพื่อนำเสนอแล้ว ยังมีจุดเด่นที่มีเกมให้เล่นออนไลน์ คือเล่นเกมกับคนอื่นที่อยู่คนละมุมประเทศหรือมุมโลกได้ ถ้าออนไลน์พร้อมกัน:-[

  :-$ น.ส.พัชราพร ชะรารัมย์ ชั้นม.4/3 เลขที่ 24
  .

 9. มัทนาพร ทองวัน ชั้นม. 4/5 เลขที่ 21 พูดว่า:

  1.เป็นเหมือนเว็บไซต์ส่วนตัวเรา เอาไว้ติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เว็บพวกนี้มีมากหลายอย่าง ไม่ได้มีแค่ 2 อย่างนี้ แต่.. แต่ละอย่างก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน
  เช่น twitter จะเน้นติดต่อกันด้วยข้อความ เหมือนข้อความที่ส่งกันตามโทรศัพท์มือถือ เป็นหลัก ถ้าเราสมัครแล้ว และเราติดตามสมาชิกรายใด เมื่อสมาชิกรายนั้นเขียนข้อความใด ๆ ที่เขาอยากจะสื่อสารกับคนทั่วไป ข้อความนั้นก็จะมาถึงเราให้เราอ่านด้วย หรือถ้าเราลงข้อความใด คนที่ติดตามเราก็จะได้รับได้อ่านข้อความนั้น
  สำหรับ Facebook นอกจากให้เราลงรูปลงข้อมูลของเราเพื่อนำเสนอแล้ว ยังมีจุดเด่นที่มีเกมให้เล่นออนไลน์ คือเล่นเกมกับคนอื่นที่อยู่คนละมุมประเทศหรือมุมโลกได้ ถ้าออนไลน์พร้อมกัน:-[

 10. ณัฐริกา โอษฐประไพ-สุชาดา รัตนิน ม.4/5 พูดว่า:

  Facebook (เฟสบุ๊ค) คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทำกิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผู้ใช้ Facebook คนอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ, โพสต์รูปภาพ , โพสต์คลิปวิดีโอ, เขียนบทความหรือบล็อก, แชทคุยกันแบบสดๆ , เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม
  ทวิตเตอร์ (Twitter) คือเว็บไซต์ที่ให้บริการ blog สั้น หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Micro-Blog ซึ่งสามารถให้ผู้ใช้ส่งข้อความของตนเอง ให้เพื่อน ๆ ที่ติดตาม twitter ของเราอยู่อ่านได้ และเราเองก็สามารถอ่านข้อความของเพื่อน หรือคนที่เราติดตามเค้าอยู่ได้ ซึ่ง twitter ก็ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ประเภท social Media ด้วยเ่ช่นกัน
  😛 ณัฐริกา- (H) สุชาดา (E) ม.4/5

 11. รุ่งฤดี ชะเอมเทศ พูดว่า:

  facebook คือ การสื่อสารทางหนึ่งซึ่งสามารถทำกิจกรรมได้หลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์รูปภาพ และเชทกันได้อย่างรวดเร็ว
  ร่วมถึงมีเกมส์ที่ใหม่ ๆ มาเสมอ

  twitter คือ การสื่อสารในอีกรูปแบบหนึ่ง blok สั้น ๆ แต่จะเล่นได้น้อยกว่า facebook

  น.ส. รุ่งฤดี ชะเอมเทศ ม.4/4 เลขที่ 36
  น.ส. จินตนา ปรางทับทิม ม.4/4 เลขที่ 38
  น.ส. รมย์นลิน เที่ยงจิตร ม.4/4 เลขที่ 43
  น.ส. อนัญญา เดชะรัตน์ ม.4/4 เลขที่ 45

 12. สุพรรษา พูดว่า:

  facebook คือบริการบนอินเตอร์เน็ตบริการหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพและอื่นๆ
  twitterคือเว็บไซตืที่ให้บริการblogสั้นหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่าmicro-blogซึ่งสามารถให้ผู้ใช้ส่งข้อความของตนเองให้เพื่อนๆที่ติดตามtwitter
  น.ส. สุพรรษา ปานประเสริฐ ม.4/5 เลขที่23

 13. เฉลิมพร เพชรอินทร์ 4/1 เลขที่4 พูดว่า:

  1. – facebook คือ เว็บไซต์ที่คนเราสามารถทำความรู้จักหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก

  2. – twitter คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการ blog สั้นๆ หรือที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Micro-Blog ซึ่งสามารถให้ผู้ใช้ส่งข้อความของตนเอง ให้เพื่อน ๆ ที่ติดตาม twitter ของเราอยู่อ่านได้ และเราเองก็สามารถอ่านข้อความของเพื่อน หรือคนที่เราติดตามเค้าอยู่ได้ แต่เล่นได้น้อยกว่า facebook

  นาย. เฉลิมพร เพชรอินทร์ ม.4/1 เลขที่4

 14. ชนิดภา เพ็งเที่ยง พูดว่า:

  Facebook คือ เว็บไซต์ Social Network เว็บหนึ่ง เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก การได้รับความนิยมของ Facebook อาจเนื่องมาจากบน Facebook นั้น ผู้ใช้งานสามารถใช้เพื่อติดต่อสื่อสารหรือร่วมทำกิจกรรมกับผู้ใช้งานท่าน อื่นได้เช่น การเขียนข้อความ เล่าเรื่อง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย เล่นเกมที่สามารถชวนผู้ใช้งานท่านอื่นมาเล่นกับเราได้ รวมไปถึงทำกิจกรรมอื่นๆ ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) ที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งแอพลิเคชั่นดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเข้ามาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ แอพลิเคชั่นยังแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น เพื่อความบันเทิง เกมปลูกผักยอดนิยม เป็นต้น หรือไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจ แอพลิเคชั่นของ Facebook ก็มีให้ใช้งานเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้Facebook จึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก

  Twitter.com คือ เป็นบริการส่งข้อความเป็นประโยคสั้นๆ ที่คุณส่งไปนั้นจะเป็นการบอกว่า คุณ กำลังทำอะไรอยู่? ในตอนนั้น เพื่อเป็นบันทึก ณ. ช่วงเวลานั้นว่าคุณทำอะไรอยู่

  นางสาว ชนิดาภา เพ็งเที่ยง ม.4/4 เลขที่ 23
  นางสาว พิมพ์รดี นิลนพคุณ ม.4/4 เลขที่ 25
  นางสาว ภัทราพร นาถาบำรุง ม.4/4 เลขที่ 26

 15. นางสาวอรปรียา ชื่นแสง ม.4/5 เลขที่18 พูดว่า:

  1.-facebook คือ เว็บไซต์ที่ผู้คนสามารถทำความรู้จักหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก
  2.-twitter คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการ blog สั้นๆ หรือที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่า Micro-blogซึ่งสามารถให้ผู้ใช้ส่งข้อความของตนเองให้เพื่อนๆที่ติดตาม twitter ของเราอยู่อ่านได้และเราเองก็ยังสามารถอ่านข้อความของเพื่อนๆได้เช่นนเดียวกันแต่เล่นได้น้อยกว่า Facebook
  นางสาวอรปรียา ชื่นแสง ม.4/5 เลขที่ 18

 16. วิทยา เนตรโสภา พูดว่า:

  Social Networking คืออะไร
  – การที่ผู้คนสามารถทำความรู้จักกัน และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในเว็บไซต์ ในอินเตอร์เน็ต ในสังคมออนไลน์ เช่น Facebook twitter Hi5 เป็นต้น
  ผู้ก่อตั้ง Facebook คือใคร เรียนจบจากที่ไหน ใช้งานที่ใดเป็นที่แรก
  – ผู้ก่อตั้ง Facebook คือ
  – มาร์ค ซัคเคอร์เบริ์ก
  – เรียนจบที่ ฮารวารด์
  – ห้องพักมหาวิทยาลัย
  ผู้ก่อตั้ง Twitter คือใคร ทำไมจึงพิมพ์ตัวอักษรได้เพียง 140 ตัวอักษร
  – obvious corp
  – เมื่อ Twitter เว็บไซต์เครือข่ายสังคมถูกปล่อยออกมาในปี 2006 จุดประสงค์ของมันก็คือ ต้องการให้ผู้ใช้ทวีตข้อความของตัวเองผ่านการส่ง SMS จากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งข้อจำกัดในการส่ง SMS ก็คือ เราสามารถพิมพ์ความยาวของข้อความได้เพียง 160 ตัวอักษรเท่านั้น หากพิมพ์ยาวกว่านั้น ข้อความก็จะถูกแยกออกเป็นหลาย SMS ด้วยกัน
  เพื่อช่วยประหยัดค่า SMS ของผู้ใช้ วิศวกรของทวิตเตอร์จึงจำกัดความยาวของการทวีตแต่ละครั้งอยู่ที่ 140 ตัวอักษรเท่านั้น ที่เหลือก็เว้นไว้สำหรับ user name และเครื่องหมายโคลอนหน้าข้อความทวีตนั่นเอง

  นาย วิทยา เนตรโสภา ม.4/4 เลขที่ 19

 17. นวพร เชิดฉาย พูดว่า:

  Facebook คือ เว็บไซต์ที่คนเราสามารถทำความรู้จักหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก
  twitter คือเว็บไซต์ที่ให้บริการ blog สั้น หรือที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Micro-Blog

  น.ส.นวพร เชิดฉาย ม.4/6 เลขที่ 34

 18. กันต์ฑินันต์ ธีรวัฒน์ ม.4/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  http://kantinan401.wordpress.com/wp-admin/users.php?page=grofiles-editor

  ช้าหน่อยอ. กลัวอ.ตรวจงานไม่ถูก

 1. 04/06/2011

  […] ตอนนี้มีภาระงานทั้งสิ้น 3 ภาระงาน ตามลิงค์นี้ครับ ภาระงาน คลิก […]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.