เหตุผลที่นักคอมพิวเตอร์ต้องรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์สำคัญสำหรับนักคอมพิวเตอร์หรือ programmer มากแค่ไหน? สำหรับผมนั้น ผมคิดว่าสำคัญมากครับ เพราะคณิตศาสตร์จะช่วยให้กระบวนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์รวดเร็วและมี คุณภาพมากยิ่งกว่าการไม่รู้คณิตศาสตร์

ผมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆ สำหรับการแก้ปัญหาสมการ Ax2 + Bx + C = 0 ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

สำหรับคนที่ไม่รู้คณิตศาสตร์ อาจจะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีนี้

สำหรับ รูปด้านบน เป็นกรณีที่แก้ปัญหาโดยไม่ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เข้ามาแก้ปัญหาเลย ซึ่งผู้ที่เขียนโปรแกรมแบบนี้ก็อาจจะทำการสุ่มค่าคำตอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ฺที่ทำให้ Ax2 + Bx + C = 0 ครับ ซึ่งเ็ป็นการเขียนโปรแกรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

แต่สำหรับคนที่พอรู้คณิตศาสตร์บ้าง ก็อาจจะทำแบบนี้ครับ

กร ณี้ด้านบนนี้เป็นการแก้ปัญหาสำหรับคนที่พอจะรู้คณิตศาสตร์ แต่ยังไม่มีความละเอียดถี่ถ้วนพอ ซึ่งโปรแกรมก็ยังสามารถทำงานได้ แต่อาจจะมีบางกรณีที่ได้ิผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นกรณีที่ B2 – 4AC < 0 ครับ

และสำหรับคนใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์

กรณีสุดท้ายนี้ ถือได้ว่าใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และละเอียดถี่ถ้วนครับ

ผม ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนที่สนใจที่จะเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ ไ่ม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขา Computer Science ควรที่จะตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นนะครับ รวมทั้งวิชาอื่นๆ ด้วย เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แม้กระทั่ง ศิลปะ ก็ตาม เพราะความรู้จากวิชาเหล่านี้จะช่วยใ้ห้นักเรียนเป็นนัก Computer Science ที่มีคุณภาพ

You may also like...

Leave a Reply

1 Response

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.